Tagged with Richard the Lionheart

Các cuộc Thập tự chinh (bài 5)

Các cuộc Thập tự chinh (bài 5)

Cuộc Thập tự chinh lần thứ ba   Thời gian: năm 1189-> 1192 Địa điểm: vùng Cận Đông ( Anatolia, Levant, Palestine ) Kết quả: Hiệp ước Ramla Jerusalem vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của Hồi giáo Thập tự quân chiến thắng trong tất cả các cuộc đụng độ quân sự Ý củng … Tiếp tục đọc