Tagged with Otterburn

Chiến tranh trăm năm giữa Pháp và Anh- bài 1

Chiến tranh trăm năm giữa Pháp và Anh- bài 1

biên dịch: hongsonvh   Vi đây là cuộc chiến kéo dài đến gần 120 năm lúc đánh lúc nghỉ giữa Anh và Pháp cùng các đồng minh của họ nên để cho bạn đọc dễ hiểu người sưu tầm sẽ lập bố cục như sau: -Giới thiệu tổng quát về chiến tranh trăm năm ( nguyên … Tiếp tục đọc