Tagged with nhật bản

Senkaku/Điếu Ngư: Quần đảo tranh chấp

Senkaku/Điếu Ngư: Quần đảo tranh chấp

Bài viết của Joyman Lee đăng trên tạp chí History Today từ năm 2011 đến nay vẫn còn giá trị thời sự, khi những diễn biến gần đây cho thấy sự căng thẳng trong mối quan hệ Trung – Nhật liên quan đến vấn đề chủ quyền tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày càng gia … Đọc tiếp

Nhà Nguyên xâm lược Nhật Bản

Nhà Nguyên xâm lược Nhật Bản

Nguyễn Nam Trân Từ đầu thế kỷ 13, tộc Mông Cổ đã trở nên hùng mạnh ở cao nguyên Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của Gengis Khan (Thành Cát Tư hãn). Ông đã thống nhất được hai hệ phái dân tộc là Mông Cổ (Mongol) và Thổ (Turk), xây dựng nên đế quốc Mông … Đọc tiếp

Quá trình duy tân của Nhật Bản

Quá trình duy tân của Nhật Bản

Thiên hoàng Minh Trị (Meiji-tennō) (1852 – 1912) Phạm Văn Tuấn 1. Nước Nhật và chính sách bế quan tỏa cảng Thế kỷ 21 đã được gọi là Thế Kỷ Thái Bình Dương và các quốc gia ở chung quanh đại dương lớn nhất này đang đóng các vai trò rất quan trọng trong tương … Đọc tiếp

Sự vay mượn văn hóa Hán văn

Sự vay mượn văn hóa Hán văn

Wikipedia | Trà Mi dịch Qua một thời gian dài, toàn bộ chữ viết, văn hóa, và những cơ chế của Trung Quốc đã du nhập vào Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và quần đảo Ryukyus (Lưu Cầu chư đảo hay Nam Tây chư đảo). Phật giáo Trung Quốc lan rộng đi khắp Đông Á vào … Đọc tiếp