Tagged with nhà thanh

Tiến trình Nhà Thanh công nhận triều đại Quang Trung (bài 8)

Tiến trình Nhà Thanh công nhận triều đại Quang Trung (bài 8)

Chương V :tái lập bang giao Nguyễn Duy Chính Ngày 17 tháng Mười năm Kỷ Dậu [3-12-1789], phái đoàn phong vương của Thành Lâm từ Thăng Long lên đường về nước. Theo lời tâu của Thành Lâm thi khi hai bên cáo biệt, vua Quang Trung “chắp tay đưa tiễn, ra chiều lưu luyến”, sai con … Tiếp tục đọc

Luận về hoàng đế Ung Chính

Luận về hoàng đế Ung Chính

Hoàng đế Ung Chính (1678 – 1735) Trích từ sách : Luận anh hùng Tác giả : Dịch Trung Thiên Dịch : Vũ Ngọc Quỳnh Cha con như vậy   Vào giờ Tý ngày hai mươi ba tháng tám (năm 1735), năm Ung Chính thứ tám, Đại Thanh Thế Tông tiên hoàng đế Ái Tân … Tiếp tục đọc