Tagged with Nguyễn Ngọc Giao

Thời đại Thái cực 1914- 1991 (Phần cuối)

Thời đại Thái cực 1914- 1991 (Phần cuối)

Chương 19 : TIẾN TỚI THIÊN NIÊN KỈ MỚI Eric Hobsbawm Nguyễn Ngọc Giao dịch  “Chúng ta đang ở buổi bình minh của một kỉ nguyên mới mà đặc điểm là một tình trạng bất an lớn, một cuộc khủng hoảng thường trực và thiếu vắng mọi thế quân bình nguyên trạng […] Phải thấy … Tiếp tục đọc