Tagged with người moor

Nữ hoàng Isabella I- Người đặt nền móng cường quốc trên biển

Nữ hoàng Isabella I- Người đặt nền móng cường quốc trên biển

Vua Ferdinand và Nữ hoàng Isabelle tiếp nhận sự đầu hàng của thành phố Granada từ tay quốc vương người Moor Beaubhudier Nguyên tác Bốc Tùng Lâm Người dịch : Nguyễn Kim Dân Sự tích Nữ hoàng Isabelle I và ảnh hưởng của bà đối với lịch sử, so sánh với Columbus, không thua kém … Tiếp tục đọc

Lịch sử quá trình Reconquista (tái chinh phục) bán đảo Iberia

Lịch sử quá trình Reconquista (tái chinh phục) bán đảo Iberia

Muitenbac777 tổng hợp Diễn đàn lichsuvn.net Quá trình Reconquista (“reconquest”-tái chinh phục) là một khoảng thời gian gần 770 năm trong lịch sử của bán đảo Iberia , bắt đầu sau khi hoàn tất cuộc xâm lược của Hồi giáo Umayyad vào vương quốc Kitô giáo Visigothic trong năm 718 cho đến sự đầu hàng của … Tiếp tục đọc