Tagged with Myrrha

Đã biết sai thì cố gắng sửa sai

Đã biết sai thì cố gắng sửa sai

Nguyễn Văn Nghệ    Dịp Lễ Hiển Linh năm 2015 trên hộp thư email của anh em Cựu Chủng sinh Tiểu Chủng viện Sao Biển Nha Trang có trao đổi về từ ngữ “Mộc dược hay Một dược?” Nhiều anh em Cựu Chủng sinh trong nước cũng như sống ở nước ngoài đã tìm tài … Tiếp tục đọc