Tagged with Lịch sử Việt Nam Thời Tự Chủ

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 28

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 28

Trần Thái Tông [1225-1257] Hồ Bạch Thảo                 Niên hiệu: Kiến Trung 1225-1231 Thiên Ứng Chính Bình 1232-1250 Nguyên Phong 1251-1257   Vua họ Trần, tên húy là Cảnh, trước tên húy là Bồ, làm Chi hậu chính triều Lý, được Chiêu Hoàng nhường ngôi, ở ngôi 33 năm [1226-1258], nhường ngôi cho con 19 … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 27

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 27

Những nét đặc trưng về triều đại nhà Lý (Tiếp theo) Hồ Bạch Thảo Đánh Tống, bình Chiêm:  –Đánh Tống: Đánh Tống khác với các cuộc chiến tranh khác thời xưa; đây là cuộc chiến tranh đa dạng, sử dụng ý thức hệ, tình báo, và cả nội tuyến: Về chiến tranh ý thức hệ, … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 26

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 26

Những nét đặc trưng về triều đại nhà Lý.  Hồ Bạch Thảo Tóm tắt về triều đại nhà Lý nước ta, Tống Sử chép: “. Họ Lý có được nước từ Công Uẩn đến Hạo Sam, truyền ngôi 8 lần, được hơn 220 năm thì mất”. Tống Sử, quyển 488, Giao Chỉ. (李氏有國,自公蘊至昊旵,凡八傳,二百二十餘年而國亡。) Lời nhận … Tiếp tục đọc