Tagged with hiệp sĩ

Những hiệp sĩ nổi tiếng nhất thời Trung Cổ

Những hiệp sĩ nổi tiếng nhất thời Trung Cổ

Triệu Sơn Hà lược dịch từ kerchtt.ru Các hiệp sĩ là ai Thời đại của các hiệp sĩ rơi vào khoảng từ năm 500 – đến 1500, tức là vào thời Trung cổ. Nó được đánh dấu bởi nhiều cuộc chiến tranh, bệnh tật và dịch bệnh. Trước đây, những người lính bộ binh đã … Tiếp tục đọc

Sự cao quý của người châu Âu

Sự cao quý của người châu Âu

The Epoch Times (2012) Trong sử sách Trung Quốc, chúng ta thường nghe rằng người xưa coi trọng việc giữ lời hứa hơn là giữ của cải hay người ta thà chết vì một người huynh đệ tốt còn hơn sống chỉ cho bản thân mình. Ngày nay những hành động như vậy thật là … Tiếp tục đọc

Quân đội Châu Âu thời Trung Cổ

Quân đội Châu Âu thời Trung Cổ

“Medieval European Armies” Tác giả: Terence Wise và Gerald Embleton dịch : infernus9 – vnsharing.net Giới thiệu đầu Hầu như các cuộc chiến bất tận ở Châu Âu trong suốt thời kỳ 1300-1500: Chiến Tranh Trăm Năm giữa Pháp và Anh; Chiến tranh Scotland và Chiến tranh Hoa Hồng ở trên lãnh thổ Anh; Những … Tiếp tục đọc

Người Norman

Người Norman

Xuất bản : Osprey Military Tác giả : David Nicolle và Angus McBride Dịch : Đàm Hà Khánh DI SẢN CỦA NGƯỜI NORMAN Vai trò của người Norman trong lịch sử nước Anh và Châu Âu thường bị hạ thấp hoặc chấp nhận một cách miễn cưỡng bởi cộng đồng nói tiếng Anh trên thế giới, … Tiếp tục đọc