Tagged with hà nội

Pháp xâm chiếm Việt Nam

Pháp xâm chiếm Việt Nam

 Lịch sử Việt Nam Phạm Quân Khanh – Phạm Thị Tuyết Mai A. Chiến tranh xâm lược (1858 – 1884) Từ thế kỷ 19, hầu hết các thị trường của Pháp ở Ấn Độ và Trung Hoa đều bị Anh Cát Lợi chiếm hoặc phong toả. Thị trường lớn của Pháp ở Trung Hoa là Vân Nam … Tiếp tục đọc