Tagged with hà nội

Hà Nội, nơi phát tích của cả 3 bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Hà Nội, nơi phát tích của cả 3 bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Lê Đắc Chỉnh Bài viết nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10/10/2022 và Hà Nội ban hành nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hoá Trên thế giới ít có dân tộc nào phải đấu tranh giành độc lập lâu dài và gian khổ như Việt Nam và cũng … Tiếp tục đọc

Thăng Long- kinh đô muôn đời

Thăng Long- kinh đô muôn đời

 GS Cao Ngọc Lân 1. Sơ lược về thành Đại La             Từ khi Lý Nam Đế thành lập nước Vạn Xuân (544), ông đóng đô ở cửa sông Tô Lịch là ngôi thành đắp bằng đất. Sau đó, nhà Đường đóng đô hộ phủ ở Tống Bình (Hà Nội), … Tiếp tục đọc

Pháp xâm chiếm Việt Nam

Pháp xâm chiếm Việt Nam

 Lịch sử Việt Nam Phạm Quân Khanh – Phạm Thị Tuyết Mai A. Chiến tranh xâm lược (1858 – 1884) Từ thế kỷ 19, hầu hết các thị trường của Pháp ở Ấn Độ và Trung Hoa đều bị Anh Cát Lợi chiếm hoặc phong toả. Thị trường lớn của Pháp ở Trung Hoa là Vân Nam … Tiếp tục đọc