Tagged with german

Hai đại gia tộc lớn nhất xứ German

Hai đại gia tộc lớn nhất xứ German

Jason Ho I. Gia tộc Hohenzollern — sự trỗi dậy và suy tàn của các hoàng đế German Lâu đài Hohenzollern và huy hiệu của Gia tộc Trong lịch sử Châu Âu thời Trung Cổ, các gia đình quý tộc và các lãnh chúa hùng mạnh luôn đóng một vai trò quan trọng. Các gia … Tiếp tục đọc

Sự hình thành nhà nước người Germania

Sự hình thành nhà nước người Germania

trích “Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước”  của F. Engels Hemann khải hoàn sau chiến thắng Varus Theo Tacitus, người Germania có rất đông dân. Caesar cho ta ý niệm gần đúng về số dân của vài bộ tộc Germania cá biệt: về tổng số dân của người Usipetes và người Tencteri … Tiếp tục đọc