Tagged with Duy Ngô Nhĩ

Saifuddint Azizi – kẻ phản quốc Duy Ngô Nhĩ

Saifuddint Azizi – kẻ phản quốc Duy Ngô Nhĩ

Đăng Phạm Trước tiên xin trình bày thế này. Hình ảnh dưới đây chắc chắn không lạ gì với học sinh Việt Nam ( lớp 9). Đây là hình ảnh trong sách giáo khoa lịch sử 9 (có thể khác đôi chút) trong bài thành lập Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Rồi, thế mà … Tiếp tục đọc

Sự kiện ‘’Loạn Y Lê’’ của người Duy Ngô Nhĩ năm 1944  ở Tân Cương

Sự kiện ‘’Loạn Y Lê’’ của người Duy Ngô Nhĩ năm 1944 ở Tân Cương

Ngày 12/11/1944, các lãnh đạo trên họp nhau tuyên bố thành lập ‘’Cộng hòa Đông Turkestan đệ Nhị’’ – tuyên bố kế thừa nhà nước Đông Turkestan đệ Nhất năm 1931, hiến đấu cho độc lập của Tân Cương khỏi Trung Hoa Dân Quốc dưới sự hỗ trợ của Liên Xô. Ngay sau đó, loạn Y Lê bùng nổ. Tiếp tục đọc

Người Duy Ngô Nhĩ và vấn đề Tân Cương

Người Duy Ngô Nhĩ và vấn đề Tân Cương

Ngày 06/11/2018 tại Genève, Trung Quốc bị các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc chất vấn về việc giam giữ gần một triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo, trong khuôn khổ cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về nhân quyền (UPR) tổ chức bốn năm một lần đối với 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc Tiếp tục đọc

Người Uyghur/Duy Ngô Nhĩ là ai ?

Người Uyghur/Duy Ngô Nhĩ là ai ?

Trần thị Vĩnh Tường Bạo loạn thường xuyên xảy ra tại khu tự trị Tân Cương- Trung Quốc Uyghur  là một dân tộc Trung Á sống chủ yếu ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Trong lịch sử, tên gọi “Uyghur” được dùng để chỉ các bộ lạc nói tiếng Turk sống tại khu … Tiếp tục đọc