Tagged with Đỗ Ngọc Giao

Nguồn gốc người Việt – Bài 6

Nguồn gốc người Việt – Bài 6

Đỗ Ngọc Giao 16-Mar-2023 6.   Chuyện bên ngoài châu Phi Ở bài 5, ta được biết nhóm Mán Bạc là lớp tổ thứ hai của người Việt thời nay, với cái lõi là thổ dân Đông Nam Á – nam Đông Á. Những người thổ dân này là ai, ta sẽ tìm hiểu ở bài … Tiếp tục đọc

Kinh Dịch, đôi điều chưa biết – Phần 3

Kinh Dịch, đôi điều chưa biết – Phần 3

Đỗ Ngọc Giao 09-Sep-2022     4.    Châu Dịch Tài liệu trích dẫn: Rutt (1925–2011).[i] 4.1.   Giới thiệu Kinh Dịch gồm hai phần: ruột là một tài liệu thời đồ đồng kêu bằng ‘Châu Dịch’ [gồm 64 quẻ, lời thoán, lời hào], và vỏ là mười ‘truyện’ có lẽ mới được đắp vô từ thời trào … Tiếp tục đọc