Tagged with Đỗ Ngọc Giao

Nguồn gốc người Việt – Bài 2

Nguồn gốc người Việt – Bài 2

Đỗ Ngọc Giao 15-Nov-2022 2.   Hòa Bình 2.1.  Giới thiệu Hòa Bình là một ‘truyền thống làm đồ đá’ (lithic technological tradition),[1] gọi theo tên của tỉnh Hòa Bình ở miền bắc Việt Nam (viết tắt ‘VN’), nơi Madeleine Colani (1866–1943), nhà khảo cổ người Pháp, cuối những năm 1920, đã lần đầu tìm ra … Tiếp tục đọc

Kinh Dịch, đôi điều chưa biết – Phần 3

Kinh Dịch, đôi điều chưa biết – Phần 3

Đỗ Ngọc Giao 09-Sep-2022     4.    Châu Dịch Tài liệu trích dẫn: Rutt (1925–2011).[i] 4.1.   Giới thiệu Kinh Dịch gồm hai phần: ruột là một tài liệu thời đồ đồng kêu bằng ‘Châu Dịch’ [gồm 64 quẻ, lời thoán, lời hào], và vỏ là mười ‘truyện’ có lẽ mới được đắp vô từ thời trào … Tiếp tục đọc