Tagged with Đào Đoản Phòng

Đông Vương Dương Tú Thanh- Bài 1

Đông Vương Dương Tú Thanh- Bài 1

 Trích “Thiên Quốc này chẳng Thái Bình“ Tác giả Đào Đoản Phòng Đỗ Trung Thành dịch Dương Tú Thanh là nhân vật cực kì quan trọng của Thái Bình Thiên Quốc. Bất kể là người đồng tình hay kẻ căm ghét vương quốc tôn giáo này đều không thể không thừa nhận, bước chuyển ngoặt thịnh … Tiếp tục đọc