Tagged with đại nam nhất thống toàn đồ

<strong>Bản đồ vẽ thời vua Minh Mạng có tên là Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ hay là Đại Nam Thống Nhất Toàn Đồ?</strong>

Bản đồ vẽ thời vua Minh Mạng có tên là Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ hay là Đại Nam Thống Nhất Toàn Đồ?

Nguyễn Văn Nghệ    Trong kỳ thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 vào ngày 2 tháng 10 vừa qua. Trong phần thi về đích của thí sinh Vũ Bùi Đình Tùng, Chương trình Đường lên đỉnh Olympia hỏi: “Tấm bản đồ địa lý nào của nước ta về khoảng năm 1838, có … Tiếp tục đọc