Tagged with chữ văn

Một góc nhìn khác về biểu tượng chữ Vạn

Một góc nhìn khác về biểu tượng chữ Vạn

Nguyễn Xuân Lung Trên trang Nghiên cứu quốc tế gần đây có bài viết với nội dung: Lịch sử biểu tượng “ chữ thập ngoặc” của Đức quốc xã, những dòng mở đầu, tác giả viết: “Rất nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao chữ Vạn của Phật giáo lại có hình thức trùng … Tiếp tục đọc

Lịch sử về Chữ Thập Ngoặc Swatika

Lịch sử về Chữ Thập Ngoặc Swatika

Phạm Việt Hưng Rất nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao chữ Vạn của Phật giáo lại có hình thức trùng lặp với “chữ thập ngoặc” của Đức quốc xã. Gọi là “chữ”, nhưng thực ra cả hai đều là những biểu tượng. Người Việt gọi hai biểu tượng này bằng hai tên gọi … Tiếp tục đọc