Tagged with ChatGPT

Trí tuệ nhân tạo và hệ lụy của nó đối với bản quyền

Trí tuệ nhân tạo và hệ lụy của nó đối với bản quyền

ERAN PRESENTI 05 tháng Ba 2023 Biên dịch: GaD Rõ ràng là để máy viết hoặc vẽ bất cứ thứ gì, nó cần truy cập vào thông tin, tài liệu, nghiên cứu, bản vẽ, tranh ảnh hiện có, v.v. Công nghệ AI đã xuất hiện được một thời gian, nhưng gần đây nó mới bắt … Tiếp tục đọc