Tagged with Caroline

Chiến tranh trăm năm giữa Pháp và Anh- bài 4

Chiến tranh trăm năm giữa Pháp và Anh- bài 4

Một số trận đánh trong cuộc chiến của nhà Caroline năm 1369 -> 1389 Cuộc chiến Trăm năm trong giai đoạn từ năm 1369 -> 1389 được gọi là cuộc chiến của nhà Caroline vì vua Charles V của nước Pháp đã khởi đầu cuộc chiến này vào năm 1369 và kết thúc nó vào … Tiếp tục đọc