Tagged with battleship

Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 7

Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 7

Những trận đánh – những chiến dịch hải quân nổi tiếng trong Chiến tranh Thế giới I Biên dịch : hongsonvh Trận hải chiến Coronel Trận hải chiến Coronel diễn ra trong chiến tranh thế giới I vào ngày 01 tháng 11 năm 1914 ngoài khơi bờ biển miền Trung Chile gần thành phố Coronel. … Tiếp tục đọc