Tagged with Angela Merkel

Nữ Hoàng lưu vong

Nữ Hoàng lưu vong

Tác giả: Alexander Osang Nguồn: Königin im Exil. Der Spiegel số 48/2022 Người dịch: Daniel Trần Angela Merkel rời Phủ Thủ tướng một năm trước với tư cách là nữ anh hùng. Kể từ đó, thế giới đã thay đổi quá nhiều, từ một nữ anh hùng, bà trở thành kẻ có tội đối với … Tiếp tục đọc