Tagged with Ấn Độ

Sự chia cắt Ấn Độ thuộc Anh

Sự chia cắt Ấn Độ thuộc Anh

Hoàng Quân Sau Thế Chiến thứ 2, nước Anh bị thiệt hại nặng nề. Đã vậy lại còn phải gồng gánh bộ máy cai trị ở Ấn Độ. Hơn nữa chính họ đã hứa sẽ trao trả độc lập cho Ấn Độ nếu người Ấn tham chiến trong Thế Chiến 2. Người Ấn làm ngay … Tiếp tục đọc