Tagged with Albania

Vai trò của Đảng Cộng Sản Albania trong thế chiến 2

Vai trò của Đảng Cộng Sản Albania trong thế chiến 2

Sau cuộc tấn công của Đức vào Liên Xô, nhà lãnh đạo Nam Tư Josip Broz Tito dưới sự chỉ thị của Comintern (Đệ Tam Quốc tế) đã cử hai đại biểu Nam Tư là Miladin Popović và Dušan Mugoša đến Albania. Hai người này đã giúp đoàn kết các nhóm cộng sản Albania vào … Tiếp tục đọc