Tagged with Agincourt

Huyền thoại về những người lính cung thủ trường cung Anh

Huyền thoại về những người lính cung thủ trường cung Anh

Biên dịch : hongsonvh Kể từ thời thượng cổ đến khi có sự ra đời của động cơ hơi nước, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có thế mạnh về vũ khí riêng của mình, người Hy Lạp thì có lính Hoplite mang khiên dày, dáo dài, người La Mã có các chiến đoàn … Tiếp tục đọc