Tagged with Adolf Hitler

Các bức thư của người ủng hộ gửi cho Adolf Hitler

Các bức thư của người ủng hộ gửi cho Adolf Hitler

Trong khoảng năm 1925 và 1945, có hàng ngàn người Đức viết thư cho Adolf. Trong đó đó có rất nhiều lá thư bày tỏ tình cảm tới ông, nhưng cũng có những lá thư bày tỏ bất đồng. Các bức thư gửi cho Adolf do giảng viên Henrik Eberle thuộc đại học Halle (Đức) … Tiếp tục đọc