Nho Giáo còn hợp với thời nay không?

    den_khong_nagasaki            

Nguyễn Văn Nghệ

Trong các sách và tài liệu của Nhà nước cộng sản Trung Quốc cũng như ở Việt Nam trước đây, khi đề cập đến Nho giáo đều lên án Nho giáo là “bảo thủ, lỗi thời và kiềm hãm sự phát triển của xã hội” và cần phải “Quét sạch nó đi!”. Gần đây trong mối giao lưu và hội nhập ngày càng được đẩy mạnh giữa các quốc gia, nhiều học giả đã “phản tư” (suy nghĩ lại) với việc đánh giá vai trò của Nho giáo trong thời hiện đại. Liệu Nho giáo còn hợp với thời nay không?[*]

Ở Nhật Bản

Ngày 6/4/1868 Minh Trị Thiên Hoàng long trọng tuyên bố cai trị theo ý nguyện của dân và đề ra cương lĩnh hành động trong đó có điểm mấu chốt: “Học tập nước ngoài để xây dựng đất nước. Phong trào Âu hóa đất nước phát triển rầm rộ vào những năm đầu thời Minh Trị. Nhà nước Nhật Bản đã tiếp thu mạnh mẽ những thành tựu của phương Tây, đã muốn giáo dục con em họ theo nội dung đạo đức Châu Âu. Họ say mê tân học bài xích cựu học. Nhưng đến giữa thập niên 80 của thế kỷ XIX chủ nghĩa Âu hóa lại bị dân chúng phê phán vì không phù hợp với xã hội Nhật Bản. Họ đòi phục hồi lại những giá trị truyền thống của Nhật Bản – giáo dục theo Nho giáo, lấy Nhân – Nghĩa –Trung – Hiếu làm nòng cốt.

Nguyên Điều Vĩnh Phù- một nhà giáo dục nổi tiếng Nhật Bản thời đó viết: “Điều quan trọng của giáo dục là phải minh xác các điều Nhân – Nghĩa – Trung – Hiếu, phải nghiên cứu hiểu biết các tri thức, nghề nghiệp, phải thực hiện đầy đủ đạo làm người, đó là phương châm lớn từ trước đến nay của đất nước ta, tồn tại từ trên xuống dưới ở khắp mọi người.Nhưng có thể nêu ra tình hình là gần đây lại có thói tôn sùng tri thức nghề nghiệp, rơi vào chỗ sau chót của sự văn minh khai hóa, làm tổn hại nhiều đến phẩm hạnh, phong tục. Có thể nêu lên rằng những người đi hàng đầu muốn phá vỡ tập quán vốn có từ xưa mở rộng tri thức ra toàn thế giới, nhất thời tiếp thu chỗ mạnh của phương Tây, đặt Nhân – Nghĩa – Trung – Hiếu ở sau, phải đặt nó trên cơ sở giáo huấn kinh điển của tổ tiên, phải xác định rõ ràng việc học trung hiếu đạo đức, lấy Khổng Tử, lấy việc mọi người phải tôn sùng sự thành thực, phẩm hạnh làm điều trọng yếu… (Giáo học thánh chỉ) [l].

Trong lúc tân học bài xích cựu học thì nhờ có Minh Trị Thiên Hoàng là bậc minh quân cương quyết đã điều hòa giải quyết gìn giữ tinh thần đạo đức cổ truyền mà lại nghiên cứu văn minh khoa học đã đưa nước.Nhật yếu kém, chỉ trong vòng mươi năm vượt lên đứng ngang hàng với các nước Âu Mỹ. Ngày 30/10/1890 trong chỉ dụ Minh Trị Thiên Hoàng đã tỏ rõ lập trường cải cách của mình: “Các tiên đế đã sáng lập nước trên nền tảng rộng rãi chắc chắn, nền tảng ấy là nhân đức mà các đấng muốn cho ăn sâu rễ vào tâm hồn quốc dân, thần dân ta nhất tề trung hiếu từ đời này sang đời khác đã chứng tỏ việc các đấng tiên đế là mỹ hảo và đó là vinh dự của nước ta. Nguồn mạch giáo dục của giống nòi cũng do cái đức trung hiếu mà phát khởi. Hỡi các thần dân, đối với cha mẹ, các ngươi hãy hiếu thảo, đối với anh chị em, các ngươi yêu thương, trong gia đình hãy hoà hợp, trong sự giao du với bạn bè, các ngươi hãy trung thành. Hãy ăn ở cho nhã nhặn tiết độ, hãy hảo tâm thiện chí với một người, hãy luyện tập các khoa học và nghệ thuật, hãy tiến triển các khả năng tri thức. Hãy phát huy các lực lượng luân lý. Hãy quan tâm đến công lợi, công ích, hãy kính trọng hiến pháp, hãy giữ gìn luật lệ khi cần thiết hãy đưa vai gánh vác giang sơn, hãy ân cần bảo vệ nền thịnh vượng của quốc gia. Làm như vậy các ngươi sẽ là những công dân tốt và giúp vào việc duy trì nền văn minh thịnh vượng khiến cho dân tộc Đại Nhật hãnh diện với các nước văn minh[2].

Để hưởng ứng ý nguyện canh tân của nhà vua, thân sĩ và nhân dân Nhật đều phấn khởi chung lo việc nước. Toàn quốc thành lập nhiều hội Tư Văn để đào tạo tư cách con người. Ai nấy đều lo tự tỉnh tự cường, giữ gìn tinh thần đạo đức cổ truyền lại tiếp thu văn minh khoa học Âu – Mỹ.

Ở Trung Hoa

Bây giờ chúng ta quay lại Trung Hoa cội nguồn phát sinh ra học thuyết Nho giáo để nghiên cứu sự thăng trầm của Nho giáo trong thời cận, hiện đại. Sau khi cách mạng Tân Hợi thành công(1911), chế độ phong kiến tồn tại hàng mấy ngàn năm bị lật đổ, Trung Hoa Dân quốc được thành lập Thái Nguyên Bồi nhận chức Tổng trưởng Giáo dục. Do thấy trong tôn chỉ giáo dục đời Thanh có hai điều là: “Trung quân và tôn Khổng, mà trung quân thì không hợp với chính thể cộng hòa, tôn Khổng thì trái ngược với tự do tín ngưỡng nên xóa việc tôn thờ Đức Khổng Tử. Mùa thu năm Dân Quốc thứ năm(1916), Khang Hữu Vi đệ thư lên cho Lê Nguyên Hồng và Đoàn Kỳ Thụy yêu cầu lấy Khổng giáo làm quốc giáo, đưa vào hiến pháp. Bởi những việc đó gây cản trở cho phong trào dân chủ nên dẫn tới sự chống đối của Trần Độc Tú. Trần Độc Tú cho rằng Khổng giáo không dung hòa được với chế độ lập hiến, do vậy đạo Khổng đi ngược với cuộc sống hiện đại. Lý lẽ đó hợp với tâm lý ghét chế độ đế chế của thanh niên và trí thức đương thời dẫn đến sự công kích toàn diện truyền thống Nho giáo [3]. Do vậy, họ bỏ học thuyết duy lý nhã nhặn, kín đáo của Khổng Tử, đi theo học thuyết duy lý máy móc của phương Tây. Vả lại đạo Khổng bảo thủ, dung hòa được sự hăng hái của tuổi trẻ và sự thận trọng của tuổi già. Cách mạng chỉ biết có tuổi trẻ, và mỉm cười trước lời khuyên này của Khổng Tử “Người nào cho những bờ đê cũ là vô ích và phá bỏ đi thì một ngày kia sẽ bị tai hại của nạn lụt lội” [4].

Khi phong trào chống Nho gia đạt đến cao trao thì Lương Thấu Minh là người mở đầu cuộc cách mạng tư tưởng, dựng ngọn cờ Nho giáo bắt đầu đề xướng Khổng học. Năm Dân Quốc thứ bảy(1918), Lương Thấu Minh mở một cuộc “Hội thảo triết học Khổng Tử” ở sở Nghiên cứu triết học. Ông đã nói lên quan điểm lập trường của ông khi mở cuộc hội thảo triết học ấy “…ở Trung Quốc ngày nay có người đề xướng Tây học, có người đề xướng Phật học, chỉ về Khổng Tử là ngượng mồm không ai dám nói đến. Sự thật về Khổng Tử nếu tôi không đề xướng thì chẳng ai đề xướng? Đó là duyên cớ bức tôi tự mình đến sống ở nhà họ Khổng” [5].

Trong thời kỳ Nhật chiếm đóng Trung Quốc, để đoàn kết nhân tâm cùng nhau chống Nhật, chủ nghĩa dân tộc được hình thành. Nhà nước cũng nêu cao tinh thần dân tộc, khôi phục đạo đức vốn có. Quốc Dân Đảng thúc đẩy phong trào đời sống mới, việc đó được xây dựng trên luân lý truyền thống. Chính trong không khí chân hưng luân lý truyền thống này, năm Dân Quốc thứ 23(1934) khôi phục lại ngày lễ kỷ niệm Thánh Đản của Đức Khổng Tử đã bị Thái Nguyên Bồi bãi bỏ từ năm đầu Dân Quốc(1912).Trong lễ kỷ niệm nay người được mời nói về học thuyết của Khổng Tử chính là Lương Thấu Minh – người đầu tiên nêu ngọn cờ phục hưng truyền thống Nho giáo [6].

Thời kỳ Tưởng Giới Thạch làm Hiệu trưởng Trường Quân sự Hoàng Phố, ông thường căn dặn học viên: “Chương I sách Đại học chỉ có hơn 200 chữ, nói một cách hết sức ngắn gọn, súc tích lý lẽ làm người, làm việc cho tới tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Ông đòi hỏi học viên phải tu thân theo đạo đức trong sáng, hoàn thành sứ mệnh trị quốc, bình thiên hạ [7].

Trong gia đình, Tưởng Giới Thạch luôn giáo dục con cái theo văn hóa Nho gia. Tưởng Kinh Quốc nhớ lại: “Cha tôi cho rằng học nửa bộ Luận ngữ thì có thể trị vì được thiên hạ, trong sách cổ có hướng dẫn để Người xử lý công việc” [8]. Lúc Tưởng Kinh Quốc đang còn học tiểu học, Tưởng Giới Thạch có lần viết thư căn dặn: “Sách Mạnh tử phải học thuộc lòng, thuộc rồi vẫn phải đọc đi đọc lại. Sách Luận ngữ phải nhờ Vương tiên sinh giảng giải cho một lần, rồi con phải tự học, phải hiểu cạn ý trong sách mới thôi. Nếu con hiểu hết được nghĩa trong bộ Tứ thư và học thuộc sách Tả Mạnh Trang tao tình hoa thì sau đó có thể tự viết văn được rồi. Mỗi tập phải đọc 300 lần như vậy sẽ không quên” [9].

Khi chính phủ Quốc dân đảng ở Nam Kinh vửa được thành lập, Tưởng Giới Thạch lập tức ra lệnh các trường học phải “đảng hóa giáo dục”, nhằm rèn luyện đạo đức tổ tiên cho thanh thiếu niên. Thời kỳ chiến tranh chống Nhật, chính phủ Dân quốc buộc các trường trung học, đại học phải trau dồi cho học sinh quan niệm đạo đức “trung dũng là cốt lõi của lòng yêu nước, hiếu để là cốt lõi của sự tề gia”, yêu cầu các thầy giáo, giáo dục truyền thống, đặc biệt là phải phân tích cho học sinh hiểu rõ nền văn hóa cổ kính của Trung Quốc.

Sau khi chạy sang Đài Loan, Tưởng Giới Thạch vẫn kêu gào phục hưng văn hóa, buộc các học sinh trung học phải đọc sách Luận ngữ, Mạnh tử [10]

Trong các thập niên 50, 60, 70 của thế kỷ XX ở Trung Quốc lục địa vẫn tiếp tục phê phán Nho giáo, nhưng vì nghiên cứu theo định hướng trước nên thiếu phần khách quan trong phân tích và nhận định không có sức thuyết phục. Trong thời kỳ này người ta biến phê phán học thuật thành phê phán chính trị, người ta gắn “phê phán” Khổng Tử với phê phán các nhà chính trị, quân sự đương đại của Trung Quốc. Họ phủ nhận sạch trơn Nho học, Nho giáo theo chủ nghĩa hư vô, thậm chí oán ghét quá khứ, đập phá quá khứ [11]. Tượng Khổng tử bị dán khẩu hiệu với dòng chữ Hán (phiên âm): “Đầu hiệu đại hỗn đản” (Tên đầu sỏ đại lưu manh).Theo hồi ức của Lưu Á Vĩ vào ngày 15/11/1966 “trước cửa chính của Khổng phủ, có dán chữ ‘Đại hội triệt để phá tan Khổng gia điếm’. Bia đá nằm trước Khổng phủ, từ năm 1962 được Quốc vụ viện ghi chữ ‘Văn vật trọng điểm toàn quốc được bảo hộ’ bị đập tan. Sau đó Hồng vệ binh chia nhau đi Khổng miếu, Khổng lâm, Chu công miếu để đập bia, giật biển, đập hủy tượng thờ” [12].

Sau cải cách mở cửa, Chính phủ Trung Quốc lặng lẽ cho phép phục hồi dần Khổng tử dưới cái tên nghiên cứu Quốc học, tức nghiên cứu phục hồi văn hóa truyền thống Trung Quốc mà Nho giáo là cốt lõi. Từ đó cơn sốt Khổng tử bắt đầu nóng dần.

Năm 1988, Quỹ Khổng tử Trung Quốc và UNESCO tổ chức Hội thảo kỷ niệm 2540 năm sinh Khổng tử, có đại biểu 25 nước tới dự, không có đại diện chính quyền

Tháng 10/1994, nhân 2545 năm sinh Khổng tử, Trung Quốc tổ chức lễ thành lập Hội Nho học quốc tế và Hội thảo quốc tế về Khổng tử. Lý Thụy Hoàn- Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, kiêm Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (gọi tắt là Chính Hiệp) toàn quốc đến dự và phát biểu. Sau đó cứ 5 năm một lần, Hội này lại tổ chức kỷ niệm Khổng tử, lãnh đạo cao nhất đến dự chỉ là Chủ tịch Chính Hiệp.

Tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc tháng 3/2005, có đại biểu đề nghị phục hồi đạo đức Nhân- Nghĩa- Lễ- Trí- Tín, đưa Tứ thư, Ngũ kinh vào chương trình trung- tiểu học và thi công chức.

Từ tháng 10/2006 bà Vu Đan thuyết trình nhiều buổi trên truyền hình về “Thu hoạch đọc Luận ngữ”, “Thu hoạch đọc Trang tử”, được dân hoan nghênh. Hai cuốn sách cùng tên của bà in lần đầu 4 triệu bản bán hết ngay.

Tháng 9/2008 Bộ Văn hóa Trung Quốc và chính quyền tỉnh Sơn Đông lần đầu tổ chức Đại hội Nho học thế giới tại Khúc Phụ quê hương Khổng tử.

Cơn sốt Khổng tử từng bước tăng nhiệt. Tuy vậy trên vấn đề đánh giá Nho giáo, giới học giả Trung Quốc vẫn chia hai phái chống đối nhau: phái tự do và phái bảo thủ văn hóa, chủ yếu đả kích nhau về lý luận. Điển hình là cuốn Chó không nhà- Tôi đọc Luận ngữ của Lý Linh (5/2007)- gáo nước lạnh dội lên những cái đầu đang sốt Khổng tử. Lý Linh chứng minh Khổng tử không phải là thánh nhân, Ngài có cống hiến chính về mặt giáo dục và đạo đức; Đức Khổng ngày nay ta biết chỉ là Khổng tử “nhân tạo”, được tâng bốc tới mức không thể giả tạo hơn[13].

Năm 2010 Trung tướng Lưu Á Châu, Chính ủy Đại học Quốc phòng Trung Quốc nói Nho giáo có tội với Trung Quốc: “Nếu như Nho học là tôn giáo, thì đó là ‘ngụy tôn giáo’, nếu là tín ngưỡng, thì đó là ‘ngụy tín ngưỡng; còn nếu là triết học, thì đó là triết học của xã hội bị ‘quan trường hóa’. Xét từ ý nghĩa này, Nho học là có tội đối với người Trung Quốc. Trung Quốc không có tư tưởng gia mà chỉ có chiến lược gia. Xã hội Trung Quốc là một xã hội binh pháp. Dân tộc của chúng ta chỉ tôn sùng chiến lược gia” [14]. Lưu Hiểu Ba[15] nhận xét các lời dạy của đức Khổng chỉ là trí thông minh nhỏ, không chứa đựng trí tuệ lớn.

Năm 2010, ông Hồ Cẩm Đào bắt đầu dè dặt sử dụng một số lời Khổng tử như xã hội hài hòa, dĩ nhân vi bản…Tuy vậy đa số dân Trung Quốc chưa ủng hộ phục hồi Khổng tử. Điển hình là Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc dựng pho tượng lớn đức Khổng tử bằng đồng đen trên quảng trường Thiên An Môn (1/2011) bị dư luận phản đối tới mức hơn ba tháng sau phải lặng lẽ cất tượng vào trong Viện [16]. Việc này chính quyền Trung Quốc không nói gì, điều đó cho thấy ‘cơn sốt Khổng tử’ đang hạ nhiệt dần.

Trong khoảng hai thập niên qua, giới học thuật Trung Quốc đã có Tạp chí nghiên cứu riêng về Khổng tử. Hàng trăm đầu sách nghiên cứu về Nho học- Nho giáo ở Bắc Kinh, Thượng Hải và các tỉnh được xuất bản. Các học giả nổi tiếng như Lý Trạch Hậu, Trương Đại Niên, Thái Thượng Tư, Trương Lập Văn, Thang Nhất Giới, Phương Lập Thiên…đều lên tiếng “phản tư” (suy nghĩ lại). Họ khẳng định những giá trị xã hội của Khổng tử, Mạnh tử, đồng thời chỉ ra những nhân tố hợp lý và những nhân tố còn hạn chế của Nho giáo [17]

Viện Khổng tử

Trung Quốc cho thành lập Viện Khổng tử có trụ sở đặt tại Bắc Kinh. Viện Khổng tử ở nước ngoài bắt đầu được thành lập từ năm 2004 và viện đầu tiên mở ở Seoul, Hàn Quốc trong cùng năm. Theo báo China Daily, tính đến cuối năm 2018, có tổng cộng 548 Viện Khổng tử, 1193 lớp học Khổng tử tại các trường tiểu học, trung học và 5665 địa điểm dạy học liên quan được lập ra ở 154 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các Viện Khổng tử được tài trợ phân nửa bởi nước khách, phân nửa bởi Trung Quốc. Tại các nước đang phát triển như ở Việt Nam được hoàn toàn trợ cấp bởi chính quyền Trung Quốc [18].

Ngày 27/12/2014 Trường Đại học Hà Nội tổ chức lễ gắn biển “Viện Khổng tử” tại trường. Nhiều người nghi ngại cho rằng: Tư tưởng bành trướng Đại Hán cắm giữa thủ đô Việt Nam [19]. Ông Ngô Nhân Dụng, một nhà bình luận trong giới truyền thông ở hải ngoại nhận định: “Viện Khổng tử chính nó không nguy hiểm, nhưng sẽ tác hại cho nước Việt Nam nếu chúng được sử dụng cho mục đích tuyên truyền cho chế độ cộng sản Trung Quốc”[20]

Đầu tháng 11/2014 hai trường đại học tại Mỹ- Đại học Chicago và Đại học Pennsylvania- ra tuyên bố ngưng hợp tác và đóng cửa Viện Khổng tử [21].

Năm 2005 Viện Khổng tử đầu tiên ở Châu Âu được đặt tại Stockholm, Thụy Điển. Báo The Times cho biết là ngày 21/4/2020 Thụy Điển đã đóng cửa lớp học cuối cùng của Viện Khổng tử và trở thành quốc gia đầu tiên ở Châu Âu chấm dứt các chương trình giáo dục do nhà nước Trung Quốc tài trợ [22]

Tính đến ngày 26/8/2020 trên nước Mỹ tổng cộng có 67 Viện Khổng tử. Đầu tháng 9/2020 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc các Viện Khổng tử đang tuyển “gián điệp và cộng tác viên” và ông hy vọng tất cả các Viện Khổng tử ở Mỹ sẽ đóng cửa vào trước cuối năm nay [23].

Một giáo sư kinh tế học và là nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Trung Quốc, ông Hạ Nghiệp Lương, người bị sa thải khỏi Đại học Bắc Kinh, cảnh báo rằng: “Nhiều trao đổi học thuật của Trung Quốc chứa đựng các rủi ro bị che giấu, chẳng hạn các học giả thỉnh giảng lại có thể là các nhân viên tình báo được cử đi” [24]. Hiện nay nhiều nước trên thế giới, nhận thấy Viện Khổng tử hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích đã đề ra, nên đã cho đóng cửa Viện Khổng tử [25].

Giải Khổng tử Hòa Bình

Năm 2010 ông Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa Bình, nhân dịp đó ở Trung Quốc doanh nhân Lui Zhiqin đề xuất lập giải Khổng tử Hòa Bình vào ngày 17/11/2010. Giải này được Trung Quốc kỳ vọng là sẽ cạnh tranh với giải Nobel Hòa Bình.

 Chính phủ Trung Quốc cho biết là không có liên hệ gì cả với giải này. Tuy nhiên, Orville Schell, một chuyên gia về Trung Quốc nói: Không có một tổ chức Trung Quốc nào dám mượn tên của Khổng tử để phát một giải thưởng nếu không có sự đồng ý của Bắc Kinh [26]

Các quốc gia chịu ảnh hưởng của Nho giáo

Nho học – Nho giáo là thành tố văn hóa truyền thống của nhiều nước Đông Á. Ở Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc cũng đã có nhiều cuộc thảo luận về Nho học Nho giáo. Các học giả nghiên cứu Nho học – Nho giáo ở Đài Loan như Dư Thời Anh, Phó Bội Vinh, Thẩm Thanh Tùng, ở Nhật Bản như Morishima Michio, Hoàng Sơn Mẫn Thu, ở Hàn Quốc như Lý Hữu Thành, Di Ngư Thuần đều có những công trình nghiên cứu sâu sắc về Nho giáo, đều nêu lên những ưu điểm nổi trội của Nho giáo như về các vấn đề gia đình, đất nước về học thuyết Nhân và Lễ. Ở Pháp giáo sư Léon Vandermeerch cũng khẳng định tác dụng tích cực của Nho giáo ở các nước Đông Á. Rõ ràng gần đây có cái “nhiệt Nho giáo” trong nghiên cứu khoa học xã hội hiện đại ở nhiều nước [27].

Ở Nhật Bản và “bốn con rồng Châu Á” nhiều tác giả và các Nhà quản lý lại cho rằng, Nho giáo có nhiều yếu tố tích cực giúp cho các nước này tăng trưởng và phát triển.

Singapore là một xã hội đa nguyên, đa dân tộc, đa tôn giáo, người Hoa chiếm đa số. Tháng 2/1982 các nhà đương cục về giáo dục Singapore tuyên bố đưa các môn luân lý học và nho giáo vào các khóa trình tôn giáo để các học sinh năm thứ 3 và thứ 4 trung học lựa chọn. Tháng 6/1982 phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Ngô Khánh Thụy cầm đầu một phái đoàn sang Hoa Kỳ bàn với các học giả Nho giáo người Mỹ gốc Hoa về những nguyên tắc và kế hoạch thúc đẩy việc thực hiện luân lý Nho giáo. Tháng 7/1982 có 8 vị học giả từ Mỹ đến Singapore để tìm hiểu tình hình, giúp các học giả Singapore thực hiện việc đó. Các nhà lãnh đao Singapore là Lý Quang Điệu và Ngô Khánh Thụy đã phát biểu ý kiến nhấn mạnh tầm quan trọng của luân lý Nho giáo và mối quan hệ sâu sắc giữa tư tưởng Nho giáo với xã hội người Hoa. Năm 1987 các học giả Singapore và Trung Quốc tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế lớn về Nho học ở Khúc Phụ quê hương Đức Khổng [28].

Tại Hội nghị khoa học quốc tế về nghiên cứu Khổng Tử và Đại hội thành lập liên hiệp Nho học quốc tế nhân kỷ niệm 2.545 năm sinh Khổng Tử tháng 10/1994 ở Bắc Kinh, Lý Quang Diệu – nguyên Thủ tướng Singapore đã nói lên mối quan hệ xã hội Singapore và Nho giáo. Ông cho rằng, nội dung giáo dục con người hiện nay ở nước ông là phát huy các giá trị quan và quy phạm luân lý Nho gia: “76% nhân khẩu Singapore là người Hoa. Văn hóa dân tộc Hoa chú trọng ngũ luân, cũng tức cha – con có tình thân, vua – quan thì có nghĩa, chồng – vợ có khác biệt, trưởng – ấu có thứ tự, bạn – bè có điều tin. Họ xem lợỉ ích xã hội cao hơn lợi ích cá nhân, do đó không tiếp thu chủ nghĩa cá nhân vô hạn độ của Mỹ [29].

Ông Lý Quang Diệu nêu rõ một số ý kiến về kết quả thực tế về giá trị quan Nho giáo đưa lại: “Từ kinh nghiệm quản lý nước Singapore, đặc biệt là trong những ngày gian khổ từ năm 1959-1969 khiến tôi tin tưởng sâu sắc rằng, nếu không phải là đại bộ phận nhân dân Singapore, đặc biệt là trong đại bộ phận nhân dân Singapore được hun đúc giá trị quan của Nho học thì chúng tôi không có cách gì có thể khắc phục được những khó khăn và trở ngại đã vấp phải [30]. Năm 2005 ông Vũ Khiêu của Việt Nam lại khẳng định: “…ngày nay, khi nền văn hóa phương Đông buộc phải giao thoa với nền văn hóa phương Tây, những quốc gia nào cứ khư khư ôm lấy Khổng giáo thì tất sẽ rơi vào thế bị động, thậm chí suy thoái”[31]. Không biết ông Vũ Khiêu dựa vào nghiên cứu nào mà có kết luận như vậy?

Cũng tại hội nghị trên ông Cốc Mục, Hội trưởng Hội nghiên cứu Khổng học Trung Quốc cũng đã nói triển vọng của Nho học – Nho giáo trong phạm vi quốc tế: “Nho học, văn hóa truyền thống cổ xưa của phương Đông này có khả năng thu hút được giá trị mới, gây được ảnh hương tích cực trong sự phát triển mới của xã hội loài người trên thế giới ở một khu vực rộng lớn[32].

Năm 1995, Hội nghị quốc tế về Nho giáo tổ chức tại Bắc Kinh đã bầu ông Lý Quang Diệu làm Chủ tịch Hội Khổng học thế giới.

Vấn đề nghiên cứu Nho giáo ở Việt Nam

Còn ở Việt Nam vấn đề nghiên cứu Nho giáo như thế nào? Trước đây dưới thời Pháp thuộc, đã từng có những đợt nghiên cứu và đánh giá lại Nho giáo với các học giả tên tuổi như Trần Trọng Kim, Phạm Quỳnh, Đào Duy Anh…

Sau đó năm 1954 nước Việt Nam được chia thành hai miền và theo hai thể chế khác nhau. Ở miền Nam, vào năm 1958, Tổng thống Ngô Đình Diệm ra lệnh thành lập Hội Khổng học trên tất cả các tỉnh thành để tiếp tục duy trì, quảng bá đạo đức cương thường của tổ tiên. Nhân dịp này ông Trần Đình Tân (1893-1979)- Cử nhân khoa Ất Mão (1915), quê Tuy Phước, Bình Định- có sáng tác bài thơ Đường luật với nhan đề “Tôn chỉ mục đích Hội Khổng học”: “Thế tục nhơn tình ngắm đã suy/ Lập nên Khổng hội để duy trì/ Căn nguyên đạo đức tô bồi lại/ Nền tảng luân thường tiếp tục xây/ Nương gậy thánh hiền cho vững gối/ Mài gươm nhân nghĩa sẳn cầm tay/ Dùng khoa giáo huấn thay kiềm kẹp/ Viện lẽ càn khôn dạy hợp bầy”.Triết lý giáo dục của miền Nam dựa trên ba nền tảng: Nhân bản- Tự do- Khai phóng.

Ở miền Bắc “những gì được xem như gắn với ‘tư tưởng phong kiến’ đều bị coi là lạc hậu, cần tránh xa, cần chống lại”. Khẩu hiệu “Tiên học lễ hậu học văn” cũng không dám nhắc đến “Năm 1973, nhà giáo Nguyễn Lân (1906-2003) viết bài “Có nên vận dụng phương châm ‘Tiên học lễ hậu học văn’ trong việc giáo dục thế hệ trẻ của ta ngày nay không?” (đăng tạp chí “Văn hóa Nghệ thuật” ở Hà Nội, số 31 tháng 7/1973)…Ngay sau khi bài báo này xuất hiện, trên báo “Tiền phong” của T.Ư. Đoàn (số 2351 ra ngày 16/8/1973) có bài báo dài của tác giả Thanh Bình nhan đề “Quét sạch những tàn dư tệ hại của Khổng giáo” với những kết luận chém đinh chặt sắt: “…chúng ta không thể dung hòa được với Khổng giáo cùng với hệ tư tưởng phản động và bảo thủ của nó”,…chúng ta phải kiên trì đấu tranh để quét sạch nó ra khỏi mọi lãnh vực của đời sống xã hội như quét sạch những đống rác bẩn vậy”.

Tiếp theo bài này, báo “Tiền phong” còn định ra cả một loạt bài khác nữa để công kích sự đề xuất kể trên của nhà giáo Nguyễn Lân, nhưng Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã can thiệp dừng lại [33]

Gần đây ở Việt Nam việc nghiên cứu Nho giáo lại có chiều hướng mở rộng với các học giả Trần Văn Giàu, Nguyễn Khắc Viện, Vũ Khiêu, Nguyễn Tài Thư, Quang Đạm, Lê Sĩ Thắng… riêng giáo sư Nguyễn Tài Thư thuộc Viện Triết học là thành viên tham dự Hội thảo quốc tế về Khổng Tử tại Bắc Kinh năm 1994.

Ý kiến của các nhà nghiên cứu Việt Nam nói trên có điểm không thống nhất ngay từng học giả riêng biệt cũng không nhất quán, hiện tại không giống trước kia. Bài viết “GS Vũ Khiêu- Học chữ để làm người” đăng trên chuyên mục Trò chuyện cuối tháng báo An ninh Thế giới số tháng 9/2005 do Hồng Thanh Quang thực hiện. Trong bài viết này, GS Vũ Khiêu vẫn còn mang nặng não trạng “xã hội chủ nghĩa” nên ở phần đầu bài viết ông đã khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột: “Tư tưởng Khổng tử thực sự là một tư tưởng bảo thủ”.Cuối bài viết ông kết luận “Nhưng ngay cả tới hôm nay không phải mọi ý tưởng của Khổng giáo đều là lỗi thời. Vấn đề quan trọng là tiếp thu cái gì và tiếp thu như thế nào”. Sao lại có chuyện “tiền hậu bất nhất “ như vậy?

 Tuy tuyên bố “Tư tưởng Khổng tử thực sự là một tư tưởng bảo thủ” nhưng ông Vũ Khiêu lại đánh giá cao hai pho sách: “Các pho sách Tứ thư, Ngũ kinh đều dạy người ta cách sống hợp với tư tưởng Khổng Mạnh. Đó cũng là những pho đạo đức học”[34]

Năm 2016 GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm phát biểu: “Nho giáo và chữ Lễ trói buộc con người, không cho sáng tạo thì rất rõ. Không sáng tạo thì làm sao phát triển” [35]. Ngày 21/11/2021 tại Hội thảo giáo dục chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục-đào tạo” do Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội tổ chức, ông Trần Ngọc Thêm đã đề nghị “Cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu “Tiên học lễ hậu học văn” để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo”. Do đâu mà ông có đề nghị trên? Theo ông: “Bởi vì khẩu hiệu “Tiên học lễ hậu học văn” là sản phẩm của nền giáo dục Nho giáo…” [36].

Đại đa số người Việt Nam suy nghĩ “Bỏ ‘Tiên học lễ’ sẽ đào tạo ra những cỗ máy vô tri” [37].

Đề xuất bỏ khẩu hiệu “Tiên học lễ hậu học văn” của ông Trần Ngọc Thêm không phải là đầu tiên. Năm 2012 ông Lại Nguyên Ân cũng đã có đề xuất ấy rồi, nhưng đề xuất ấy không gây tiếng vang, chắc là do ông Lại Nguyên Ân không có học hàm học vị!!! Lý do tại sao ông Lại Nguyên Ân đề xuất bỏ câu khẩu hiệu ấy? Theo ông Lại Nguyên Ân: “Vì nó lời lẽ bằng ngôn từ Hán Việt, không phải lời lẽ thuần Việt(…)Vì nó ngày càng bộc lộ yếu tố vay mượn ngoại lai” hoặc “ Khẩu hiệu ‘Tiên học lễ hậu học văn”- vốn có xuất xứ từ Khổng tử- càng nên được chúng ta sớm chấm dứt sử dụng trong hiện tại”[38]

 Nói chung các nhà nghiên cứu chỉ tập trung phân tích sâu sắc ảnh hưởng tích cực và những hạn chế của Nho giáo ở Việt Nam. Nội dung nghiên cứu của Nho học và Nho giáo trong gần thập niên 90 của thế kỷ trước chủ yếu là tìm hiểu hệ thống giá trị của Nho giáo, sự bất lực của nó đối với xã hội trong thời gian khoảng hơn thế kỷ vừa qua. Trên thực tế các nhà nghiên cửu Việt Nam chưa đề cập nhiều đến vấn đề lịch sử phát triển của Nho giáo ở Việt Nam và đặc điểm Nho giáo Việt Nam giống và khác với Trung Quốc ở điểm nào [39].

Giữa các quốc gia dân tộc trên thế giới đều có sự giao thoa văn hóa, cho nên chúng ta không nên cực đoan, bảo thủ, kỳ thị cho rằng “vốn có xuất xứ từ Khổng tử” hoặc “sản phẩm của nền giáo dục Nho giáo” hoặc “lời lẽ bằng ngôn từ Hán Việt, không phải lời lẽ thuần Việt” hoặc “bộc lộ yếu tố vay mượn ngoại lai”… Những gì là tinh hoa thì ta tiếp nhận, những gì là lạc hậu, lỗi thời thì ta loại bỏ. Theo ông Nguyễn Thông: “Khi Nho giáo xâm nhập vào nước ta, nội dung ban đầu của Lễ có thể như ông Thêm nói. Nhưng ông và các đồng chí của ông cần hiểu rằng bộ lọc của dân tộc đã gạn đục khơi trong, giữ những phần tốt đẹp, bồi bổ tạo dựng nên những giá trị mới từ món ‘hàng’ nhập. Lễ cũng như nhiều thứ khác đều qua cuộc thanh lọc ấy, nói theo cách của mấy ông bà bây giờ là ‘áp dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam’, đã đổi mới về chất” [40]

 Kế thừa tinh hoa Nho học – Nho giáo hoàn toàn không có nghĩa là quay trở lại với xã hội Nho học – Nho giáo ngày xưa. Xã hội phong kiến đã qua không bao giờ trở lại nhưng những tinh hoa của Nho giáo vẫn là công cụ hữu ích cho quá trình phát triển xã hội ngày nay. Ví dụ để trở thành một cán bộ có năng lực được dân tin yêu  phải tuân thủ “bát điều mục” của Nho giáo. Đó là: “Chính tâm- Thành ý- Cách vật- Trí tri- Tu  thân- Tề gia- Trị quốc- Bình thiên hạ”. Will Durant có lời khuyên: “Ngày nay cũng như ngày xưa, cho thanh niên hấp thụ nhiều tư tưởng Khổng học, là phương thức tốt nhất cho những dân tộc nào bị nhiễm cái hại của một nền giáo dục thiên về trí dục, luân lý duy đồi, từ cá nhân đến toàn thể dân tộc đều kém tư cách”[41]

Để kết thúc tôi xin mượn lời của Will Durant nhận xét về học thuyết tư tưởng Khổng Tử: “Không nên trách Khổng Tử về tất cả những nhược điểm ấy. Không ai lại đòi một triết gia phải suy tư cho hai chục thế kỷ. Trong một đời người làm sao có thể tìm được con đường đưa tới tri thức cho hết thảy các đời sau. Mà rất ít người làm nhiệm vụ ấy một cách đầy đủ như Khổng Tử. Càng hiểu rõ ông, chúng ta càng ngạc nhiên rằng chỉ có một phần nhỏ trong đạo của ông là không hợp với khoa học, với những sự biến đổi do thời gian. Khi ta nhận thấy rằng ngay ở thời đại chúng ta, ông vẫn còn là người chỉ đường chắc chắn cho chúng ta thì chúng ta quên những lời đôi khi hơi nhàm của ông và đức độ quá hoàn toàn của ông làm cho ta có lúc chịu không nổi[42].


Chú thích:

[*]- Bài viết này đã được đăng trên Tạp chí XƯA&NAY số 225, tháng 12/2004, trang 29-31. Nay có sửa chữa và bổ sung.

[1]- Vũ Khiêu, Nho giáo và phát triển ở Việt Nam, Nxb KHXH, 1997, tr.56 – 57 (Vũ Khiêu dẫn lại từ bài “Việc giáo dục đạo đức và Nho giáo ở Nhật Bản” của Hoàng Sơn Mẫn Thu trong cuốn Nho học quốc tế thảo luận hội văn tập Tề Lỗ Thư Điếm, 1987. tr. 1299 – Trung Văn).

[2]-Tài liệu của linh mục Hoàng Văn Đoàn đăng trên tập san Cổ học tinh hoa số đặc biệt của tỉnh Quảng Nam xuất bản năm 1962.

[3][5][6]- Vi Chính Thông, Nho gia với Trung Quốc ngày nay (Nguyễn Huy Quý dịch), Nxb CTQG, Hà Nội, 1996, tr.282; 311; 313

[4]- Will Durant, Lịch sử văn minh Trung Hoa (Nguyễn Hiến Lê dịch), Nxb VHTT, tr.342)

[7][8][9][10]- Vương Hiểu Minh, Bí mật về tám vị Tổng thống Trung Quốc tập II (Trần Khang dịch), Nxb CTQG Hà Nội 1998, tr.333; 332; 333; 333. Câu nói: “học nửa bộ Luận ngữ thì có thể trị vì thiên hạ” có nguyên văn là “Bán bộ Luận ngữ trị thiên hạ”, chính là câu nói của Triệu Phổ (921-991) thời đầu nhà Tống.

[11][17][27][30][32][39]-Phan Đại Doãn (chủ biên), Một số vấn đề Nho giáo Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 1998, tr.272; 8; 8-9; 273; 273; 11

[12]- trithucvn.org/trung-quoc/canh-mo-cua-gia-quyen-khong-tu-bi-dao-trong-thoi-gian-cách-mang-van-hoa.html

[13]- nghiencuuquocte.org/2016/04/23/tai-sao-tap-can-binh-muon-phuc-hoi-khong-tu/

[14]- nghiencuuquocte.org/forums/topic/bai-dien-thuyet-khien-ca-trung-quoc-chan-dong/

[15]- Lưu Hiểu Ba (28/12/1955-13/7/2017) được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2010

[16]- minhduc7.blogspot.com/2011/01/tuong-khong-tu-va-cach-mang-van-hoa.html

[18][23]- tuoitre.vn/my-se-dong-cua-tat-ca-vien-khong-tu-cua-trung-quoc-20200907214224772.htm

[19]- basam.vet/2020/08/15/1251-vien-khong-tu-o-ha-noi-tu-tuong-banh-truong-dai-han-cam-giua-thu-do-viet-nam/

[20][24]- vi.wikipedia.org/wiki/Học_Viện_Khổng_Tử

[21]- tuoitre.vn/vi-sao-giang-duong-my-canada-dong-cua-vien-khong-tu-667849.htm

[22]- dkn.tv/the-gioi/thuy-dien-dong-cua-toan-bo-hoc-vien-khong-tu.html

[25]- youtube.com/watch?v=7cXxmAsg3CA  (Châu Âu gióng hồi chuông báo tử các Viện Khổng tử của Trung Quốc?)

[26]- vi.wikipedia.org/wiki/Giải_Hòa_bình_Khổng_Tử

[28]-Vũ Khiêu, Sđd, tr.78 – 79.

[29]- Phan Đại Doãn, sđd, tr.272 -273 (Gs Phan Đại Doãn trích lại tài Liệu của GS. Nguyễn Tài Thư, Viện Triết học, thành viên tham gia Hội thảo quốc tế về Khổng Tử tại Bắc Kinh năm 1994).

[31][34]- tapchisonghuong.com.vn/tap-chi/c90/n358/Xin-than-trong-khi-danh-gia-Khong-Tu.html

[33][38]- vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=19002 (Về khẩu hiệu “Tiên học lễ hậu học văn”)

[35]- https://laodong.vn/archived/gstskh-tran-ngoc-them-giao-duc-hong-chinh-la-do-triet-ly-giao-duc-sai-lam-712932.Ido

[36]- mangxahoi.net/kien-nghi-bo-khau-hieu-tien-hoc-le-hau-hoc-van-giao-su-tran-ngoc-them-noi-gi/

[37]- dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/ban-tre-phan-ung-de-xuat-bo-tien-hoc-le-hau-hoc-van-khong-the-bac-bo-20211126081611003

[40]- https://baotiengdan.com/2021/12/05/van-hoa-phan-2/

[41][42]-Will Durant, Lịch sử văn minh Trung Hoa, Nxb VHTT, tr.88; 92.

24 thoughts on “Nho Giáo còn hợp với thời nay không?

 1. Nho giáo tồn tại và thích hợp ở châu Á với nền kinh tế tiểu nông và chế độ vua quan. Chê độ này do vậy mà kéo dài lê thê. Chậm chạp tiến lên chủ nghĩa tư bản chính là do nho giáo.
  Các dân tộc châu Á mất nước là do vậy.

  – Về lý thuyết: Nho giáo đã tiến tới thời kỳ phản động vì cản trở xã hội phát triển.
  – Về đạo đức: Đạo đức Nho giáo còn sử dụng được, nhưng phải thay đổi cho phù hợp với thời đại.
  Trung với ai? Nho giáo dạy “trung với vua”, đứa nào không làm thế, đức Khổng tử sẽ hiện về mắng cho mất mặt. Cụ Hồ đổi thành “trung với nước”. “Trung” còn dùng được.

  Chớ ai ngu dại mà đem Nho giáo đi rao bán ở châu Âu. Ở đó, không còn tý dấu vết gì chế độ vua quan (tiểu nông) nữa. Nhưng vẫn có thể rao bán ở VN khi chế độ hiện nay vẫn đặc sệt phong kiến, vẫn còn trên 60% đồng bào là nông dân.

  Tác giả bài này có hứa sẽ theo đúng những quy định của lễ tang ghi trong kinh Lễ hay không?

  Thích

 2. Tư tưởng tiểu nông: Trong đầu người nông dân thời “con trâu, cái cày” không thể thiếu Vua và Thánh. Thiếu hai thứ này, lấy gì để thờ?
  Xã hội còn rơi rớt tư tưởng tiểu nông, thì muốn bỏ đạo Nho cũng không dễ đâu.
  Khi nền nông nghiệp đã cơ giới hóa 100% thì Tư thư, Ngũ kinh chỉ còn là di sản.
  Còn lại, những khái niệm về đạo đức của Nho giáo sẽ được xã hội mới quyết định.

  Đã thích bởi 1 người

 3. 1. Ngày xưa, Tự Đức và thần dân của ngài rất ngông ngạo coi học thuật của dân Việt về Nho giáo cao hơn bọn dã man Mãn Thanh nhiều, vì thế, rất nhiều người Việt ở quãng thời gian đó tự nhận mình là TRUNG HOA đấy!!
  2. Cũng chỉ vì thói NHO GIÁO CAO NGẠO mà hồi đó, phát minh của VŨ NHƯ THANH về TẦU NGẦM, về THAN ĐÁ, cũng như, ý tưởng về thành lập các THỦY DƯƠNG QUÂN trên mọi nơi xung yếu của vùng biển ĐẠI VIỆT của BÙI VIỆN bị bỏ qua, vì thế, các trí thức người VIỆT hồi đó luôn chỉ chỉ mang thân phận là LŨ HỌC TRÒ MẶT TRẮNG mà thôi.
  3. Hậu quả, nếu biết tiếp thu được tri thức ở thời đó thì ĐẠI VIỆT sẽ đi trước NHẬT BẢN để cải cách đấy!!!!

  Thích

 4. Xin trích ra đây lời nhận xét của Ông Phan Kế Bính, viết trong quyển Việt Nam Phong Tục, về Nho giáo VN.
  “Đạo Nho là một đạo bình thường giản dị, thuận theo lẽ tự nhiên của Tạo Hóa, hợp với tính tình đương nhiên của người ta, ai cũng có thể noi theo được. Người mà có Nho học thì nên một người nết na, có phép tắc, có lòng nhân ái. Nước mà dùng đạo Nho thì nên một nước có kỷ cương, có thể thống, dễ cho việc cai trị, mà nhân dân cũng được hưởng phước hòa bình.
  Duy có một điều: Triết lý thì nhiều điểm viển vông, khiến người ta khó hiểu, thủ lễ thì lắm sự câu thúc khiến người ta khó theo. Tính tình thì chuộng êm ái hòa nhã khiến cho dân khí nhu nhược, không hùng dũng hoạt động như tính người Âu Châu, nhu dụng thì chuộng cách tiết kiệm tầm thường, khiến cho kỹ nghệ thô sơ, không được tinh xảo phát đạt như các nước Âu Châu.

  Xin tóm lại: Đạo Nho là nền tảng tư tưởng và triết lý của chế độ quân chủ. Nó có vai trò lớn trong quá khứ liên quan tới văn minh nông nghiệp.
  Nó phải lui về dĩ vãng, trở thành di sản, khi xã hội tiến lên văn minh công nghiệp.

  “thoát Á” của Nhật thực chất là thoát khỏi sự thống trị của Nho giáo. Điều này bắt đầu cách nay 150 năm lận, khiến Nhật trở thành hùng cường.
  Vị nào đọc xong bài này của cụ đồ Nghệ, xin dùng keywword “thoát Á” để mhpeg google tìm cho vài thoát Á để đọc, đặng giải độc về tư tưởng.

  Thích

 5. “Nho Giáo còn hợp với thời nay không?”
  Riêng câu hỏi trên (dùng làm đầu đề bài viết) đã thấy khó chấp nhận.

  Xin trả lời vắn tắt: Nho giáo không còn hợp với thời nay nữa.
  Nho giáo hoàn toàn phù hợp với chế độ vua quan và nền nông nghiệp.
  Những nước nông nghiệp lạc hậu nhất đến nay đã chấm dứt chế độ quân chủ.

  Nay là văn minh công nghiệp, cái rổ. cái giá, đôi đũa, cái tăm… cũng sản xuất bằng máy móc. Tuy nhiên, nước ta vẫn bán tăm tre do hợp tác xã người khiếm thị sản xuất.

  Ông Nguyễn Văn Nghệ thấy vậy (tăm tre) liền hô lên: Nếu vậy thi Nho giáo vẫn còn hợp thời. Cần dạy Tứ Thư, ngũ Kinh cho mọi học sinh.

  Thích

  • Thưa tiên sinh Minh Vũ, bản nhân đã từ lâu rồi luôn chống lại đám Văn nô, Sử nô, Hán nô mà bản nhân gộp lại thành đám TÂN NHO GIÁO
   1. Đây là các nhóm tàn dư khi NHO GIÁO bị tàn lụi ở thời điểm mà các nhà Nho chân chính chứng kiến cầu Doume (Long Biên) được khánh thành, thời ấy, các sĩ tử “quẳng bút lông đi viết bút chì”
   2. Vì trong thời gian gần đây, phong trào TÂN NHO GIÁO trỗi dậy, nên, TÂN NHO GIÁO ở xứ mình cũng vênh vang: lợi dụng quá trình BẢO VỆ SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT để biến thành quá trình BẢO VỆ TÍNH BẤT BIẾN CỦA CHỮ HÁN!!
   5. Cái vừa NGU nhưng lại vừa NGÔNG NGẠO là ở chỗ: Tiếng Việt là SINH NGỮ, còn, chữ Hán Việt đã là TỬ NGỮ, được KHAI TỬ từ lâu rồi!!

   Thích

   • “chữ Hán Việt đã là TỬ NGỮ, được KHAI TỬ từ lâu rồi!!” Khai tử khi nào vậy ông, chính ông còn dùng từ Hán Việt ” Tử ngữ, Khai tử” đã dùng âm thì biết thêm chữ cho nó phong phú có sao đâu!? Văn minh nửa mùa.

    Thích

 6. “Xin quý vị bình tâm đọc kỹ đoạn gần cuối bài viết mới hiểu ý của tác giả bài viết:
  “Kế thừa tinh hoa Nho học- Nho giáo hoàn toàn không có nghĩa là quay trở lại với xã hội Nho học- Nho giáo ngày xưa. Xã hội phong kiến đã qua không bao giờ trở lại, nhưng những tinh hoa của Nho giáo vẫn là công cụ hữu ích cho quá trình phát triển của xã hội ngày nay…”- Nguyễn Văn Nghệ

  Thích

 7. Hề…hề……, thưa cụ Huyền Cơ:
  1. Bản nhân thực sự tạ lỗi cụ, đó là do lỗi “thằng đánh máy”, lẽ ra bản nhân phải viết : “chữ Hán, chữ Nôm Việt bị khai tử từ lâu rồi” thì chẳng hiểu thế nào mà thiếu mất “chữ Nôm”, mong cụ và toàn thể bạn đọc của nghiencuulichsu.com tha lỗi cho bản nhân nhé!?
  2. Từ khi khai tử chữ Hán, chữ Nôm Việt , (1919) và thay vào đó là chữ QUỐC NGỮ cho đến ngày nay, thì, chúng ta lại phải chứng kiến quá trình Hán hóa trở lại của sự trỗi dậy của đám TÂN NHO GIÁO: họ bắt chúng ta phải dùng SÁT NHẬP thay cho SÁT NHẬP, họ bắt chúng ta phải gọi là TRỰC THĂNG chứ không được gọi là LÊN THẲNG (Cao Xuân Hạo, nhưng, ông ấy khi sinh thời lại không biết hoặc cố tình không biết rằng có loại máy bay LÊN THẲNG bằng PHẢN LỰC), nên, mọi vấn đề của chữ LỄ đều không thể vượt qua được chữ VÔ LỄ và CỰC KỲ VÔ LỄ đâu ạ!!!

  Thích

 8. BỔ SUNG: Thưa cụ HUYỀN CƠ và các học giả, bạn đọc của trang nghiencuulichsu.com:
  1. Từ 1919 đến giờ, người Việt chúng ta bị một bọn tưởng mình là TRÍ THỨC (là đỉnh cao của nhân loại) bắt dân ta phải đi vào con đường Hán hóa một lần nữa, khi chúng bắt chúng ta phải “nuốt” các từ như ĐẠI GIA, TIỂU GIA, TIỂU THƯ, TIỂU TAM,….., coi đó là từ chuẩn trong giao tiếp hàng ngày.
  2. Từ bao giờ mà bọn VIỆT ĐỂU lại dám làm vậy, cụ HUYỀN CƠ có thể cho bản nhân được biết không!?

  Thích

 9. “Bác Lại Việt viết: ‘Từ khi khai tử chữ Hán chữ Nôm Việt (1919) và thay vào đó là chữ QUỐC NGỮ…’
  Tuy không viết chữ Hán nữa, nhưng ta vẫn sử dụng âm Hán Việt. Ví dụ cái từ BẢN NHÂN mà bác Lại Việt thường sử dụng, có âm Hán Việt. Muốn hiểu cái từ BẢN NHÂN phải tra Hán Việt tự điển mới hiểu được cái từ ấy.
  Chỉ trong đoạn bình luận của bác Lại Việt đăng ngày 17/12/2021 đâu phải toàn từ ngữ “thuần Việt” mà xen lẫn nhiều từ ngữ có âm Hán Việt”- Nguyễn Văn Nghệ

  Thích

  • Thưa tác giả, bản nhân đã từng suy nghĩ nhiều về sự gian nan của quá trình VIỆT HÓA CHỮ HÁN (thông qua ngôn ngữ giao tiếp), đây là những thủ pháp: 1. Sử dụng từ thuần Việt (Nôm na mách qué trong chừng mực chấp nhận được) 2. Phải dùng chữ viết tắt để danh từ hóa, động từ hóa, tính từ hóa…. từ một cụm từ nào đó, biến nó thành ngôn ngữ thông dụng 3. Dùng từ Hán Việt nhưng thay đổi nội hàm 4. Rất nhiều cụm từ viết tắt trông cứ tưởng rằng đó là chữ Hán nhưng thực ra lại là chữ Việt, nên, những từ này lại bị nhiều người dùng nội hàm chữ Hán để bác bỏ nội hàm Việt…… Nhưng, cao hơn mọi thứ đã kể trên là bọn văn nô, sử nô, hán nô… chúng tìm mọi cách người Việt vẫn phải giữ cái bản tính TẦU NHÁI trong ngôn ngữ và chữ viết thông dụng ngày xưa, chứ không thể đi tới một thứ tiếng Việt, chữ Việt theo đúng nghĩa SINH NGỮ của nó. Cám ơn ông!

   Thích

   • Bổ sung: Do quá trình Việt hóa rất gian, nan, nên, hiện nay ngôn ngữ Việt đang hầm bà lằng các thứ ngôn ngữ đan xen: đã Việt hóa hoàn toàn bao gồm các chữ thuần Việt, Việt lai Tây, Tầu, Mon Khmer, Mã Lai cổ…, và chỉ dùng chữ Hán trong trường hợp tối thiểu. “BẢN NHÂN” lẽ ra phải được thay thế bằng “TÔI”, nhưng chính bản nhân vẫn chưa thoát được cái quy ước rất quái gở của bọn viết sách: Không được viết “TÔI” mà phải viết là “CHÚNG TÔI” mà bản nhân lại rất ghét cái cụm từ này nên phải mượn từ khác để nêu chính kiến của mình mà thôi.
    Đến khi nào “CHÚNG TÔI” bị tiếng Việt thải loại thì “TÔI” sẽ được dùng thay cho “BẢN NHÂN”, chính TÔI cũng mong điều này sớm xảy ra sớm ạ!!

    Thích

 10. Chính xác rồi thưa tác giả, tổ tiên CỦA TÔI vốn là NGƯỜI VIỆT, tham gia khởi nghĩa từ hồi Hai Bà Trưng cơ đấy, sau đó bị HÁN HÓA, rồi từ tk 15, CHÚNG TÔI đang cố gắng VIỆT HÓA, TRỞ VỀ CỘI NGUỒN. Chính vì thế mà BẢN NHÂN khi dùng từ vẫn còn bị lẫn lộn TẦU, VIỆT lung tung, đó là do BẢN NHÂN chưa tìm được TỪ VIỆT nào hay hơn để thay thế TỪ TẦU. Vậy thôi, ….. hề …. hề…., sự gian nan khi tìm đường trở về CÕI VIỆT, thì, ngôn ngữ chính là thứ gian nan nhất đấy ạ!!!

  Thích

 11. Bổ sung: Thưa tác giả Nguyễn Văn Nghệ
  1. TÔI vẫn còn dùng từ “BẢN NHÂN” cho đến khi nào từ “TÔI” lật mặt được từ “CHÚNG TÔI” (với tư cách là ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG) đấy!
  2. Sự gian nan của quá trình VIỆT HÓA tiếng Việt, về nguyên nhân, là tổ tiên ta bị cả một thời gian dài bị bọn TẦU ép phải theo văn hóa, ngôn ngữ của chúng nên rất lúng túng trong việc CHỌN TỪ THUẦN VIỆT THÍCH HỢP. Nhưng, nhưng người VIỆT TỬ TẾ lại hay phải đối diện với bọn VIỆT GIAN khi bọn chúng tung hô rằng bọn chúng đã tìm ra một loạt TỪ MỚI để VIỆT HÓA chữ TẦU thành chữ TẦU NHÁI, và bắt người Việt phải đưa TỰ DO CÁ NHÂN của mình vào TẬP THỂ.

  Thích

 12. Hệ… , hệ….. , thưa tác giả: CHÚNG TA đều đã quá đà, từ việc BÀN VỀ LỄ thế quái nào lại bị lái sang BÀN VỀ NGÔN NGỮ, nên, BẢN NHÂN xin chấp nhận THUA TÁC GIẢ VỀ NGÔN NGỮ để CHÚNG TA quay trở về bàn luận tiếp về LỄ, VÔ LỄ và CỰC KỲ VÔ LỄ, có được không ạ!?

  Thích

  • BÀI 1: Bản nhân xin được phát vấn: Trong khi WHO không công nhận bộ KIT của VIỆT Á VIỆT NAM, thì, Bộ KHCN lại đăng trên trang web của mình là bộ KIT (hay là CỨT?) này đã được WHO chấp thuận. Việc này dẫn đến chuyện “ngoáy mũi toàn dân” cực kỳ tốn kém mà lẽ ra nên dùng số tiền này mua vắc xin để tiêm cho dân ngay từ đầu. Vậy, hành động của Bộ KHCN là LỄ hay VÔ LỄ hay CỰC KỲ VÔ LỄ ạ !?….?!….

   Thích

 13. Hề…, hề…., thưa tác giả: bản nhân đã chuẩn bị tới 15 bài phát vấn, những mong được tác chỉ dẫn, vậy mà, đã quá một ngày rồi (bản nhân mong chờ đỏ cả mắt) mà vẫn không thấy tác tác giả cho lời vàng ngọc về BÀI MỘT của bản nhân, nên bản nhân tủi thân lắm, vì thế, bản nhân quyết định rằng KHÔNG CẦN Ý KIẾN CỦA TÁC GIẢ nữa, mà, dần dần sẽ đưa các phát vấn này lên trang web. Cúi mong tác giả xá tội nhé !?!?

  Thích

 14. Bài 2: Bản nhân xin được phát vấn: Từ nhỏ, chúng ta đều được sách giáo khoa dậy rằng ĐẤT NƯỚC TA RỪNG VÀNG, BIỂN BẠC, ĐẤT PHÌ NHIÊU, nhưng, khi làm người lớn rồi thì chính chúng ta lại phải MUA XĂNG như là các nước không có mỏ dầu. Vậy thì, có nên cắt phần tài nguyên trong chương trình giảng dậy Địa Lý hay không. Nếu cắt, thì thuộc về LỄ, hay là VÔ LỄ, hay là CỰC KỲ VÔ LỄ ạ!?

  Thích

 15. Cái gì xưa cũ là của quá khứ chỉ hợp lý và hữu dụng vào thời kỳ đó chưa chắc nó sẽ phát huy tác dụng khi sang một thời kì mới (đó là ngay nay). Có thể nói, dù nho giáo có lý thuyết ” tuyệt vời đến đâu ” cũng chả thể giúp một đất nước phát triển được vì ngay cả nước Nhật theo nho giáo cũng phải chấp nhận sự vĩ đại hùng cường của nền văn mình phương tây và không thể phủ nhận được những lợi ích của văn minh tây âu đem lại cho họ tốt hơn cả nho giáo : Điều đó chứng minh qua việc thiên hoàng Minh Trị đã chấp nhận canh tân đất nước theo đường lối phương tây cho người Nhật học tất cả những kiến thức tây âu. Và thành quả là lịch sử có 1 đế quốc hùng cường ở Châu Á, ăn đứt mọi đất nước châu á khác sau này.

  Nho giáo không xấu hoàn toàn, nó trở nên lỗi thời là do thời gian, không đáp ứng con người nhiều nhu cầu. Nếu ta biết dữ lại cái tốt bỏ cái xấu thì chả cần phải hói
  ” nho giáo có lỗi thời ko “.

  Thích

  • Cảm ơn cụ PHAM HUAN (không có dấu), tôi chỉ muốn các cụ, các ông, các bà… thảo luận xem: từ Việt đang quá trình phát triển mà lại bị một nhóm TÂN NHO GIÁO ép chế, bắt phải dùng từ Việt theo nội hàm của từ HÁN VIỆT cũ. Xin hỏi các cụ… các.. : hành động của nhóm này là LỄ hay là VÔ LỄ hay là CỰC KỲ VÔ LỄ ạ!?

   Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s