Tagged with Yueh

Văn hóa Yueh với người Việt

Văn hóa Yueh với người Việt

Đỗ Ngọc Giao 25-Mar-2022 Bài này có hai phần: tìm hiểu văn hóa Yueh xưa ở một nơi ngày nay là miền đông Trung Quốc (viết tắt ‘CN’), dựa theo kết quả khảo cứu của Wolfram Eberhard (1909–1989), học giả người Đức.[i] thảo luận mối liên quan giữa văn hóa Yueh với người Việt, nhóm … Tiếp tục đọc