Tagged with vĩnh lạc

Quan hệ ngoại giao của nhà Minh- Đông Nam Á

Quan hệ ngoại giao của nhà Minh- Đông Nam Á

Trích Trung Quốc và Người Trung Quốc ở nước ngoài Times Academic Press, 1991 Tác giả: Wang Gungwu Nguyễn Quốc Vương dịch Các hoàng đế của nhà Minh Trung Quốc đã không công nhận khu vực ngày nay được biết tới như là Đông Nam Á (Xem bản đồ trang 72). Họ coi quần đảo … Tiếp tục đọc