Tagged with việt

Dân tộc Kinh ở Quảng Tây

Dân tộc Kinh ở Quảng Tây

Vương Văn Quang Phạm Hoàng Quân dịch Lời người dịch: Người Kinh là dân tộc chủ yếu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Một bộ phận dân tộc Kinh hiện đang sinh sống ở Khu Tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc; là một trong 56 dân tộc của nước Cộng … Tiếp tục đọc