Tagged with Vận mệnh đứt đoạn.

Vận mệnh đứt đoạn: Lịch Sử Thế Giới Qua Mắt Người Hồi Giáo- Bài 5

Vận mệnh đứt đoạn: Lịch Sử Thế Giới Qua Mắt Người Hồi Giáo- Bài 5

CHƯƠNG 5 : ĐẾ CHẾ UMAYYAD 40-120 SH [661-737 CN] Tamim Ansary  Trần Quang Nghĩa dịch Tất nhiên,  Mu’awiya không tự thể hiện mình là người người đã kết thúc kỷ nguyên tôn giáo. Ông tự phong là kha-lip và tuyên bố mình tiếp tục sứ mạng vĩ đại như các nhà tiền nhiệm. Vào cuối đời,  … Tiếp tục đọc