Tagged with Ukraine

Sự kết thúc của Bakhmut

Sự kết thúc của Bakhmut

Stephen Bryen 17 tháng Năm, 2023 Biên dịch: GaD Người Ukraina đang tổ chức rút quân. Ukraina gần rút lui khỏi Bakhmut. Điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng nó phải xảy ra đủ nhanh trước khi các lối thoát bị đóng lại. Các dự đoán về thời gian biểu khác nhau, nhưng … Tiếp tục đọc