Tagged with Trọng Đạt

Trận Ban Mê Thuột tháng 3-1975 khúc quanh lịch sử

Trận Ban Mê Thuột tháng 3-1975 khúc quanh lịch sử

Bài viết phản ánh góc nhìn của một sĩ quan VNCH Trọng Đạt Sau ngày ký Hiệp định Paris, miền Nam Việt Nam mạnh hơn miền Bắc. Tháng 11 năm 1972 TT Nixon vội cho chuyên chở tới VNCH gần 600 máy bay các loại gồm:  208 máy bay phản lực gồm chiến đấu và oanh … Tiếp tục đọc

Nguyên nhân Điện Biên Phủ thất thủ

Nguyên nhân Điện Biên Phủ thất thủ

Trọng Đạt I. Từ toàn quốc kháng chiến tới Điện Biên Phủ Ngày 9-3-1945 Nhật đảo chính pháp tại Đông Dương, Đại sứ Nhật yết kiến nhà vua và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam . Bảo Đại bèn tuyên bố độc lập ngày 10-3-1945 và gia nhập khối Đại Đông Á, … Tiếp tục đọc