Tagged with Trần Thủ Độ

Bàn về người thân của Trần Quốc Tuấn- Bài 1

Bàn về người thân của Trần Quốc Tuấn- Bài 1

Đặng Thanh Bình (1) Toàn thư chép: “Tân Hợi [1251] Gả trưởng công chúa Thiên Thành cho Trung Thành vương, con trai Yên Sinh vương là Quốc Tuấn cướp lấy. Công chúa về với Quốc Tuấn (…) Trước đó, vua cho công chúa Thiên Thành đến ở trong dinh Nhân Đạo vương [Nhân Đạo vương … Tiếp tục đọc

Giải mã hôn nhân đầu triều Trần

Giải mã hôn nhân đầu triều Trần

  Trần Vũ Chung Triều Trần là triều đại có hôn nhân lạ lùng nhất trong lịch sử Việt Nam với những cuộc hôn nhân cận huyết, đặc biệt là giai đoạn đầu triều Trần. Tất cả đều nhằm mục đích gìn giữ quyền lực họ Trần nhưng cụ thể được tính toán chính xác … Tiếp tục đọc