Tagged with Trần Ngọc Thêm

Quan hệ Trung Hoa lục địa – Việt Nam – Đài Loan từ góc nhìn so sánh văn hóa

Quan hệ Trung Hoa lục địa – Việt Nam – Đài Loan từ góc nhìn so sánh văn hóa

Trần Ngọc Thêm Việt Nam với Trung Hoa lục địa Trong lịch sử, miền Bắc Việt Nam là nơi cư trú chủ yếu của hai tộc Bách Việt là Âu Việt và Lạc Việt. Tộc Âu Việt (Tây Âu) cư trú ở cả Hoa Nam và miền núi phía tây và bắc Việt Nam, còn … Tiếp tục đọc