Tagged with Trần Huyền Trang

Sơ lược dịch thuật Đại Tạng Kinh Trung Quốc thời kỳ đầu qua một số dịch giả nổi trội

Sơ lược dịch thuật Đại Tạng Kinh Trung Quốc thời kỳ đầu qua một số dịch giả nổi trội

Huy Nguyen / ncls group Những bản dịch kinh Phật đầu đầu tiên được cho là thực hiện thời Hán Minh Đế. Truyền thuyết kể rằng do một giấc mơ mà Minh Đế đã cử người tây tiến và mời về các vị sự tăng Ấn Độ đến Trung Quốc để dịch kinh, trong đó … Tiếp tục đọc