Tagged with Tôn Tử

Triết lý của Tôn Tử binh pháp

Triết lý của Tôn Tử binh pháp

Nguyễn Phụng Lời giới thiệu Khi nói đến nghệ thuật chiến tranh, Đông và Tây thường hay nhắc tới hai thiên tài quân sự  Tôn Tử (Sun Zi, 孙 子) hay Tôn Vũ (Sun Wu, 孙 武) và Carl Von Clausewitz (1780-1831), dù hai người sinh ra cách nhau đến 23-24 thế kỷ. Có thể CV Clausewitz, … Tiếp tục đọc