Tagged with Thuyết âm mưu

Thuyết âm mưu về người Do Thái

Thuyết âm mưu về người Do Thái

(một tập hợp các bài viết từ ttvnol.com) Tại sao dân Do Thái thống trị phương Tây?  Jenna1987 dịch thuật, biên soạn Chính quyền Obama chính thức công nhận “mưu đồ Do Thái” Cuối cùng thì chính quyền Obama cũng mất cảm giác thực tại, khi mà tháng 4-5 năm nay đã chính thức thừa nhận … Tiếp tục đọc

Thuyết âm mưu về hội kín Illuminati

Thuyết âm mưu về hội kín Illuminati

Nguyễn Trần Ai Cách Mạng Hoa Kì khởi lên năm 1775. Cách Mạng Pháp bùng nổ ngày 14.7.1789. Ngày 1.5.1776 Weishaupt thành lập hội kín Đắc Quang (Illuminati) sau đây xin gọi tắt là ĐQ, chuẩn bị và lợi dụng hai cuộc Cách Mạng này.  Tại Pháp, nhà huyền học Đức Jacob Bohme (1575-1624) ảnh … Tiếp tục đọc