Tagged with Thời đại khai sáng ở châu Âu

Thời đại khai sáng ở châu Âu- Bài 4

Thời đại khai sáng ở châu Âu- Bài 4

Những yếu tố tạo nên con người thế kỷ 17 Tôn Thất Thông Trong bài trước, chúng ta đã kết luận rằng, trào lưu khai sáng thăng hoa trong thế kỷ 18. Nhưng nói cho cùng, các thành quả của thế kỷ 18 cũng chỉ là bước tiến tất yếu của quá trình vận động … Tiếp tục đọc

Thời đại khai sáng ở châu Âu- Bài 1

Thời đại khai sáng ở châu Âu- Bài 1

Tôn Thất Thông Giới thiệu: Không có một thời đại nào trong lịch sử tư tưởng loài người cho đến hôm nay lại mang tính thời sự, đồng thời gây ra nhiều giải thích khác nhau thậm chí mâu thuẩn nhau như thời đại khai sáng. Nhưng dù với xu hướng nào, cũng không ai … Tiếp tục đọc