Tagged with Teutoburg

Trận đánh Rừng Teutoburg -Thảm bại lớn nhất của La Mã

Trận đánh Rừng Teutoburg -Thảm bại lớn nhất của La Mã

Trận rừng Teutoburg diễn ra vào năm 9 , khi một liên minh các bộ lạc người German dưới sự chỉ huy của tù trưởng Arminius (còn được gọi là: “Hermann”), của bộ tộc Kerusk, phục kích và đại phá 3 Binh đoàn Lê dương La Mã. Với chiến công hiển hách ấy, Arminius, thanh … Tiếp tục đọc