Tagged with Sử thi Odyssée

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 3

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 3

UY LĨNH ĐẾN CUNG ĐIỆN VUA AN CHÍNH VƯƠNG Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ thơ lục bát TÓM LƯỢC:  Sau khi công chúa Nam Chi Ca trở về lâu đài. Uy Lĩnh đến thành phố. Thần Nữ Quán Trí Tuệ hoá thành em bé cầm lẵng hoa hướng dẫn và bọc chàng trong … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 1

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 1

  Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ thơ lục bát   THI CA KHÚC I TÌ̀NH YÊU TIÊN NỮ CALYPSO VÀ NỖI LÒNG ULYSSE TÓM LƯỢC Khẩn cầu Thần nữ Ly Tao (Muses) truyền thi hứng. Chuyện kể từ lúc Uy Lĩnh ( Ulysse) bị đấm thuyền trôi dạt vào đảo tiên nữ Kiều … Tiếp tục đọc