Tagged with sô viết

Nguồn gốc của huy hiệu Hồng quân Công-Nông

Nguồn gốc của huy hiệu Hồng quân Công-Nông

Lý Thế Dân Nguồn: ảnh chụp và chú thích của Bảo tàng Trung ương các lực lượng vũ trang Nga, Moskva. Thời Hy Lạp cổ đại, ngôi sao năm cánh được xem là tượng trưng cho sự bảo vệ, che chở, còn thời La Mã – tượng trưng cho vị thần chiến tranh Mars. Thời … Tiếp tục đọc