Tagged with rome

Văn minh phương Tây: Đế chế La Mã

Văn minh phương Tây: Đế chế La Mã

GS. Eugen Weber Lê Quỳnh Ba biên tập Một thành nhỏ ở Ý trỗi lên trở thành một trong những đế chế vĩ đại nhất và lực lượng có ảnh hưởng nhất của Văn minh Phương Tây Thông qua Quân đội và Chiến tranh, người La Mã đã xây dựng nên một đế chế để lại … Tiếp tục đọc