Tagged with Richard Tim Sử Tử

Những hiệp sĩ nổi tiếng nhất thời Trung Cổ

Những hiệp sĩ nổi tiếng nhất thời Trung Cổ

Triệu Sơn Hà lược dịch từ kerchtt.ru Các hiệp sĩ là ai Thời đại của các hiệp sĩ rơi vào khoảng từ năm 500 – đến 1500, tức là vào thời Trung cổ. Nó được đánh dấu bởi nhiều cuộc chiến tranh, bệnh tật và dịch bệnh. Trước đây, những người lính bộ binh đã … Tiếp tục đọc