Tagged with quang trung

Một số điểm tương đồng giữa vua Chu Thế Tông Sài Vinh và Quang Trung Nguyễn Quang Bình

Một số điểm tương đồng giữa vua Chu Thế Tông Sài Vinh và Quang Trung Nguyễn Quang Bình

Võ Dũng – Vua Chu Thế Tông tên thật là Sài Vinh hoặc Quách Vinh, ông sinh năm 921 mất năm 959, là vị Hoàng đế thứ hai của nhà Hậu Chu. Vua Hậu Chu Thế Tông – Sài Vinh ( 921 – 959 ) – Vua Quang Trung tên thật là Hồ Thơm sau … Tiếp tục đọc

Thơ Đoàn Nguyễn Tuấn viết khi theo hầu vua Quang Trung

Thơ Đoàn Nguyễn Tuấn viết khi theo hầu vua Quang Trung

TS  Phạm Trọng Chánh *           Ngược lại với Gia phả họ Nguyễn Tiên Điền do Nguyễn Y ghi chép ; “Đoàn Nguyễn Tuấn cùng Nguyễn Du khởi nghĩa chống Tây Sơn tại Quỳnh Hải”.  Ông anh vợ Nguyễn Du cùng các bạn thân Nguyễn Nể, Phan Huy Ích, Ngô Thì Nhậm, Ninh Tốn..  ra làm … Tiếp tục đọc

Nhìn Lại Mùa Xuân Khói Lửa 1789

Nhìn Lại Mùa Xuân Khói Lửa 1789

Chính Đạo Trước năm 1975, mỗi dịp Tết âm lịch, văn gia và dân chúng miền nam thường làm lễ kỷ niệm chiến thắng Tết Kỷ Dậu (31/1/1789) của Quang Trung Nguyễn Huệ (1753-1792). Đây là một trong những võ công vệ quốc lịch sử của dân tộc Việt chống lại âm mưu thôn tính … Tiếp tục đọc