Tagged with quang trung

Tản mạn lịch sử : Góc nhìn lệch từ sử triều Nguyễn

Tản mạn lịch sử : Góc nhìn lệch từ sử triều Nguyễn

Nguyễn Duy Chính Từ một phát hiện ngẫu nhiên – Bão Tất vs Bão Kiến – cần đánh giá lại toàn bộ sử triều Nguyễn viết về thời Tây Sơn Đầu thập niên 2000, người bạn vong niên là anh Phạm Xuân Hy ở Paris có gửi tặng tôi một quyển sách nhan đề Thanh … Tiếp tục đọc

Thơ Đoàn Nguyễn Tuấn viết khi theo hầu vua Quang Trung

Thơ Đoàn Nguyễn Tuấn viết khi theo hầu vua Quang Trung

TS  Phạm Trọng Chánh *           Ngược lại với Gia phả họ Nguyễn Tiên Điền do Nguyễn Y ghi chép ; “Đoàn Nguyễn Tuấn cùng Nguyễn Du khởi nghĩa chống Tây Sơn tại Quỳnh Hải”.  Ông anh vợ Nguyễn Du cùng các bạn thân Nguyễn Nể, Phan Huy Ích, Ngô Thì Nhậm, Ninh Tốn..  ra làm … Tiếp tục đọc

Nhìn Lại Mùa Xuân Khói Lửa 1789

Nhìn Lại Mùa Xuân Khói Lửa 1789

Chính Đạo Trước năm 1975, mỗi dịp Tết âm lịch, văn gia và dân chúng miền nam thường làm lễ kỷ niệm chiến thắng Tết Kỷ Dậu (31/1/1789) của Quang Trung Nguyễn Huệ (1753-1792). Đây là một trong những võ công vệ quốc lịch sử của dân tộc Việt chống lại âm mưu thôn tính … Tiếp tục đọc