Tagged with quan chế

Đại Lược Về Quan Chế (bài 2)

Đại Lược Về Quan Chế (bài 2)

PHẨM PHỤC – NGHI VỆ Nguyễn Thị Chân Quỳnh I – TRUNG QUỐC 1- Thời Thượng cổ – Ý nghĩa của triều phục đã có từ Nghiêu (2357-2257), Thuấn (2256-2208) : Triều đình là chỗ lễ nhạc, áo mặc là văn vẻ của thân thể, phô vẻ đẹp khiến danh phận khác nhau rõ ràng, … Tiếp tục đọc

Đại Lược Về Quan Chế

Đại Lược Về Quan Chế

Nguyễn Thị Chân Quỳnh Tuổi mới 12 vào Thái học, Ðến năm 16 dự thi Ðình, 24 tuổi làm quan Gián, 26 tuổi sang sứ Yên-kinh. Nguyễn Trung Ngạn (1) Trước nhà Lý, sử sách chỉ chép rất sơ lược về quan chế Việt Nam : Thời Hùng Vương nước ta có các Quan Lang, … Tiếp tục đọc