Tagged with Pompey

Trận Pharsalus 48 BC

Trận Pharsalus 48 BC

Sau khi trận Cannae diễn ra được khoảng 168 năm, một trận chiến nổi tiếng khác lại làm xôn xao người dân thành Rome. Đây là cuộc nội chiến giữa Julius Caesar- người chinh phục xứ Gaul và một nghị viên La Mã, diễn ra đầu năm 49 tr. CN. Bấy giờ Caesar đã vượt … Tiếp tục đọc