Tagged with phong trào cần vương

Thân Bá Phức-Thủ lĩnh tối cao của phong trào Cần Vương Yên Thế

Thân Bá Phức-Thủ lĩnh tối cao của phong trào Cần Vương Yên Thế

   Khổng Đức Thiêm  I. MỘT SĨ PHU LÃO LUYỆN CỦA PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG Thân Bá Phức (1822-1898), sinh trưởng trong một gia đình hào phú, thuộc hạng danh gia vọng tộc của thôn Làng Trũng, xã Ngọc Nham, tổng Ngọc Cục, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh. Từ ông nội Thân Bá Chỉnh, … Tiếp tục đọc