Tagged with phật giáo

Tìm Hiểu về Mạn-đà-la

Tìm Hiểu về Mạn-đà-la

Tìm Hiểu về Mạn-đà-la: Phương tiện Tu Học Đầy Tính Nghệ Thuật của Mật tông Tây Tạng Võ Quang Nhân Các bạn thân mến, Nếu có một dịp được chứng kiến cảnh các vị sư Tây Tạng thực hiện đồ hình Mạn-đà-la (Anh: mandala, Phạn: maṇḍala, Tây Tạng: dkyil ‘khor, Hoa: 曼荼羅) thì chắc hẳn … Tiếp tục đọc

Khung Cảnh Lịch Sử quanh Bộ Kinh “Milinda Vấn Đạo” (Milinda-panhà)

Khung Cảnh Lịch Sử quanh Bộ Kinh “Milinda Vấn Đạo” (Milinda-panhà)

Trần Trúc-Lâm Dẫn Nhập: Thông thường ai cũng nghĩ rằng đạo Phật chỉ mới được truyền sang tây phương trong các thế kỷ gần đây mà thôi, mà quên rằng trong nhiều thế kỷ trước tây lịch Phật giáo (viết tắt: PG) đã thấm nhuần vùng Tiểu Á và tây bắc Ấn, rồi ảnh hưởng … Tiếp tục đọc

Alexandre Đại đế và Phật giáo

Alexandre Đại đế và Phật giáo

Etienne Lamotte Người dịch: Hà Hữu Nga  Kỷ niệm của Alexandre Đại đế tại Ấn Độ Việc ca thán về sự im lặng của người Ấn Độ đối với cuộc viễn chinh của Alexandre Đại đế tại Afghanistan và vùng tây bắc Ấn Độ năm 327 – 325 TCN và sự miễn cưỡng của các … Tiếp tục đọc

Bảng niên biểu thời kì lịch sử Ấn Độ (so sánh với Trung Quốc)

Bảng niên biểu thời kì lịch sử Ấn Độ (so sánh với Trung Quốc)

NIÊN KỶ ẤN ĐỘ TRUNG QUỐC 2700 TTL Văn minh Harappa Thời Tam Hoàng, Ngũ Đế: Hoàng Đế (Hiên viên thị); Thiếu Hiệu (Kim thiên thị); Chuyên Húc (Cao dương thị) 1000 TTL  Giống Aryans tràn vào thung lũng sông  Hằng Nhà Tây Chu.   Kinh Dịch được biên tập 900 TTL Trận chiến Mahabharata  Vua Hiếu … Tiếp tục đọc

Phật giáo và khoa học

Phật giáo và khoa học

Trịnh Xuân Thuận Lê Tâm Công Hà dịch I. Có những Nền Tảng Nào Cho Một Cuộc Đối Thoại? Khoa Học và Phật Giáo vốn có những phương thức khác biệt rất cơ bản trong việc nghiên cứu thực tại. Trên bình diện khoa học, tri thức và luận lý nắm giữ những vai trò then … Tiếp tục đọc

Lịch sử về Chữ Thập Ngoặc Swatika

Lịch sử về Chữ Thập Ngoặc Swatika

Phạm Việt Hưng Rất nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao chữ Vạn của Phật giáo lại có hình thức trùng lặp với “chữ thập ngoặc” của Đức quốc xã. Gọi là “chữ”, nhưng thực ra cả hai đều là những biểu tượng. Người Việt gọi hai biểu tượng này bằng hai tên gọi … Tiếp tục đọc