Tagged with Phan Liêu

Từ Phan Liêu, Đặng Dung đến Nguyễn Trãi

Từ Phan Liêu, Đặng Dung đến Nguyễn Trãi

Nguyễn Xuân Phước Nguyễn Trãi, Đặng Dung và Phan Liêu, giống như tuổi trẻ chúng ta ngày hôm nay, đều có tâm sự riêng trước hoàn cảnh bế tắc của dân tộc. Cả ba đều sinh ra và lớn lên cùng thời kỳ. Nguyễn Trãi và Đặng Dung đi tìm con đường cứu nước. Nguyễn … Tiếp tục đọc