Tagged with Nhị thập bát tú

Sơ lược về Nhị thập bát tú trong tài liệu lịch pháp Hán Nôm

Sơ lược về Nhị thập bát tú trong tài liệu lịch pháp Hán Nôm

Nguyễn Công Việt Viện Nghiên cứu Hán Nôm Bài viết này xin được giới thiệu sơ lược về Nhị thập bát tú (28 chòm sao) ghi trong niên lịch Việt Nam qua một số tài liệu lịch pháp Hán Nôm. Nhị thập bát tú tức 28 chòm sao trên bầu trời thiên văn là những … Tiếp tục đọc