Tagged with nha trang

‘Ngôi mộ san hô’ của Việt Nam tại Vịnh Nha Trang – một hồi chuông cảnh tỉnh về sự tàn phá của biến đổi khí hậu

‘Ngôi mộ san hô’ của Việt Nam tại Vịnh Nha Trang – một hồi chuông cảnh tỉnh về sự tàn phá của biến đổi khí hậu

Sen Nguyen Biên dịch: GaD Các nhà khoa học cho biết chỉ 1% san hô của Việt Nam ở trạng thái khỏe mạnh trong khi phần còn lại phải đối mặt với nhiều mối đe dọa đối với sự sống còn Các nhà hoạt động địa phương đang dẫn đầu các nỗ lực bảo tồn … Tiếp tục đọc